Dječji Vrtić Kotoriba - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Dječji Vrtić Kotoriba

Dječji Vrtić
DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE VRTIĆKE DOBI

Dječji vrtić Kotoriba vrši upis djece za pedagošku godinu 2017./2018. u razdoblju od 25. svibnja do 31. svibnja od 10-14 sati.

Upisi se vrše za djecu od navršene 3 godine života do polaska u školu.

Molimo roditelje djece rođene od 01.04.2011. do 31.03.2012. tj. koja će u 2018. godini krenuti u školu da obavezno dođu na upise.

UZ RAVNATELJICA:
Žaklina Gregurec Kranjec
Ignaca Svetomartinskog 1
40329 Kotoriba
tel: 040/682-038
_____________________________________________________________________

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13714 - Odluka Ustavnog suda) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba (URBROJ: 31/2013. od 27.11.2013.), Ravnateljica Dječjeg vrtića Kotoriba
dana 30. prosinca 2016. godine, donijela je PLAN NABAVE Dječjeg vrtića Kotoriba za 2017. godinu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o Fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N/N 78/11, 106/12,130/13,19/15 i 119/15) i temeljem  Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba, ravnateljica Dječjeg vrtića Kotoriba ( u nastavku Vrtić) donosi:PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
_____________________________________________________________________

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 1. siječanj 2015.–31. prosinac 2015.
_____________________________________________________________________

PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva („Narodne novine" broj 67/14), donosi PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE za školsku godinu 2016/2017.

U prvi razred osnovne škole u školsku godinu 2016/2017. upisuju se djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine na temelju utvrđenih upisnih područja, kao i djeca kojoj je u školskoj godini 2015/2016. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Upisna područja matične i područne osnovne škole OSNOVNE ŠKOLE S OPĆEOBRAZOVNIM PROGRAMOM

______________________________________________________________________


Back to content | Back to main menu