Društvo Naša djeca - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Društvo Naša djeca

Udruge

DRUŠTVO "NAŠA DJECA" KOTORIBA


Kao društvena organizacija roditelja i graðana prijatelja djece, koja ostvaruje aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu Društvo naša djeca Kotoriba veæ više od 2
5 godina uspješno ostvaruje razlièite aktivnosti.

Ono je uradom doprinjeli da brojne akcije pokrenute od Društva budu primjer kako se s puno ljubavi i pažnje može djeci pružiti zadovoljstvo.Program, koji se svake godine i ostvari, obuhvaæa kontinuirane priredbe, ali i brojne aktivnosti koje se provode prema datom trenutku. Od stalnih, izuzetno dobro osmišljenih aktivnosti, trebamo posebno istaknuti organizaciju "Djeèjeg fašenka", zatim izbor najklinceze, festival naj-glas Kotoribe, ljetna radionica, sudjelovanje u organizaciji "Božiænog koncerta", organizacija izleta za djecu uèesnike programa.

Priredbe su veæinom humanitarnog karaktera, a sredstva su namijenjena u razlièite korisne svrhe. Kao jedan od primjera organizacija "Izbor najklinceze 98" kada je sav prihod, oko 6.500,00 kn namijenjen za lijeèenje Petra V.

Meðusobni dogovor i poštivanje ideje svakog èlana, temelj je rada ove udruge, i na tom principu Društvo naša djeca Kotoriba djeluje od prvog dana.


Osnivaè Društva i prvi predsjednik je Ružica Fundak, a svoj doprinos u dosadašnjem uspješnom radu pored svih èlanova ostvarili su i predsjednici u pojedinom mandatnom razdoblju: Ivanka Cmreèki, Jadranka Matjanec, Snježana Matoš, Alen Fuš i sadašnja predsjednica Branka Hederiæ. (B.H.)


Back to content | Back to main menu