Kotoriba

Go to content

Main menu:

Raspored sv. misa
10.07. Ponedjeljak
GODIŠNJE KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI
08:00 + NA ČAST PRESVETE KRVI I TIJELA KRISTOVA
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA (Predvodi Preč. Stjepan Mostečak)
17:00 + BLAGOSLOV SA PRESVETIM

11.07.Utorak
Benedikt
19:00 + NA ČAST DUHU SVETOME

12.07.Srijeda
Proklo
19:00 + NA ČAST DUHU SVETOME I KAO ZAHVALA ZA SVE PRIMLJENE MILOSTI

13.07.Četvrtak
Henrik
18:30 + EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19:00 + ŠKODA ROK, ANA i MARIJAN, STOJANOVIĆ JURA, JOZO i ANĐELA

14.07.Petak
Kamilo
19:00 + Dr. STJEPAN TROJKO i MARICA (god.)

15.07.Subota
Bonaventura
18:00 + ŠEBESTIJAN FRANJO
+ FRANJO i KATARINA BELIGA
+ MATIJA i GIZELA BRKLJAČIĆ
+ ROK i TEREZIJA MATOTEK i OBITELJ RODEK

16.07.nedjelja
15. NEDJELJA KROZ GODINU
07:00 + TROJKO STJEPAN, STANISLAV, BARICA i LJUDEVIT
09:00 + ŽUPNA SVETA MISA
PROŠTENJE U DONJOJ DUBRAVI

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice
Župni ured radi radnim danom dva sata prije svete mise (od 16:00 – 18:00 sati)
Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi

Broj našeg zvonara: 099/208-7763
Broj župnog ureda: tel: 040/682-174
mob: 091/222-0422

*  *  *   *   *
Općina  Kotoriba

UPUTA O NAČINU KOMUNIKACIJE IZMEĐU OPĆINE KOTORIBA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ovom Uputom uređuje se način komunikacije između jedinice lokalne samouprave Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu Općina) i njezinih proračunskih korisnika vezano uz koordinaciju
aktivnosti u cilju učinkovite provedbe: Zakona o proračunu („Narodne novine", broj 87/08,136/12 i 15/15), provedbenih propisa i uputa i Zakona o fiskalnoj odgovornosti
(„Narodne novine" ,broj 139/10 i 19/14), provedbenih propisa i uputa.Knjižnica i čitaonica KotoribaDječji vrtić Kotoriba
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu


OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA na Javni natječja udruge za 2017.

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA ILI PROJEKTA za Javni natječaj udruge za 2017.


Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 330-05/15-01/01 od 01.12.2015. godine)) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije", br. 3/13), Općinski načelnik Općine Kotoriba, donio je sljedeću ODLUKU o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima nabave bagatelne vrijednosti koje provodi Općina Kotoriba kao naručitelj u 2017. godini.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije", br. 3/13), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", br. 26/15), Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge.


JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statuta Općine Kotoriba Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je ODLUKU o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKATA KOJE SU PROVODILA UDRUGE, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKTA
Kotoripski vjesnik br.105


OBAVIJEST O PRIJAVI NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Općinski načelnik Općine Kotoriba sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, be. 94/13) donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Kotoriba, 40329 Kotoriba, Kolodvorska 4 ili na e-mail: opcina@kotoriba.hr.
Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u prostorije Općine Kotoriba u Kotoribi, Kolodvorska 4.Temeljem članka 44. Statuta Općine Kotoriba Općinski načelnik Općine Kotoriba, donio je PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATE VLASTITIH PRIHODA
Na temelju članka 6. stavka 4. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge
i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu Općinski načelnik Općine Kotoriba, dana 20. travnja 2016. godine, donio je ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U 2016. GODINIJAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statuta Općine Kotoriba Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je ODLUKU o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKATA KOJE SU PROVODILA UDRUGE, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKTA
INFORMACIJE:


Red vožnje autobusa
Kotoriba - Čakovec
_________________

radno vrijeme Knjižnice i čitaonice

Ponedjeljak 16 - 19 sati
Utorak 8 - 12 sati
Srijeda 16 - 19 sati
Četvrtak 8 - 14 sati
Petak  15 - 19 sati

_________________


GKP PRE-KOM
RASPORED
ODVOZA OTPADA

Termini sakupljanja komunalnog otpada
svaki drugi
ČETVRTAK
prikupljanje po
činje od 7 sati,
svakih 14 dana.

_________________

RADNO VRIJEME LJEKARNE KOTORIBA
RADNI DANI

8 - 15:30 sati

RADNA SUBOTA

1. i 3. u mjesecu
7.30 - 12:30 sati
PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2015. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2016.-2017. GODINU

_________

IZVJEŠĆE
O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA
_________

R E G I S T A R
UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

POPIS KORISNIKA
SPONZORSTVA I DONACIJA OPĆINE KOTORIBA
U RAZDOBLJU O
D 01.01.2015. – 30.06.2015. GODINE

NA POLOVINI OSMOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Nisu zaboravili bivšeg učitelja

Rastali su se prije dvije godine kada su učenici s fotografije završili 2.b razred OŠ Jože Horvata Kotoriba.
Sastali su se dvije godine poslije kada su ti isti učenici završili 4. B razred. Prije dvije godine rastali su se od svoga nastavnika Mladena Grubića koji ih je napustio jer je otišao u zasluženu mirovinu.

Dvije godine poslije su se s njim ponovno sreli kada su ga pozvali na završno druženje i rastanka od razredne nastave. On se   je s oduševljenjem odazvao pozivu, a još je više ostao oduševljen prezentiranim programom završne priredbe kojeg su izveli sada dvije godine stariji, a pod vodstvom njihove nove učiteljice Sanele Beti s kojom je rastanak bio jednako težak kao i bivšim nastavnikom prije dvije godine.
Učenici su sada rekli kako ih rastanci rastužuju, no svjesni su da do njih mora doći jer njihovo odrastanje zahtjeva nove izazove. Utješilo ih je saznanje da se uvijek nađe vremena za nove susrete.
- Što na kraju četvrte stepenice reći mališanima ? Neka im školske svjedodžbe i dalje budu jednako uspješne kao ove na kraju četvrtog razreda !- poželio im je gost priredbe, dodavši kako će te malce pamtiti zauvijek, kao uostalom pamti devet generacija četvrtih razreda koje je priveo kraju, jer oni su ipak točka na završetak jednog poziva u službi najmlađih.

M. Grubić
FOTOGRAFIJA:Nakratko opet zajedno
SNIMILA:D. Sabol

_________________________________________________________

GENERACIJE SE MIJENJAJU, DRUŽENJA OSTAJU
Kotoripski 'razrednjaci' na obali jezera


Neki s ove fotografije nisu još počeli raditi kada su nastajale takve fotografije samo s drugim licima.
Fotografija uvijek na istom mjestu, isto vrijeme na početku mjeseca srpnja uz kotoripsku 'šuder grabu'. Ovoga puta su na njoj učitelji razredne nastave OŠ Jože Horvata Kotoriba nastavljači tradicije okupljanja na kraju školske godine, a u trenutku kada su izvršili sve školske obveze.

Uz roštilj i osvježenje pokušali su skrenuti na neke druge, nove teme koje se ne dotiču škole. Samo su pokušali, ali nisu uspjeli……O čemu će oni nego o školi. Konačno, kako su rekli, već idući mjesec čekaju ih nove obveze.

M. Grubić

FOTOGRAFIJA:'Razrednjaci' na obali jezera

_________________________________________________________

TK KOTORIPSKI BEGAČI

Proteklog vikenda Čakovec je bio domačin 21. Otvorenog atletskog prvenstva Hrvatske za veterane i veteranke.
Ukupno je sudjelovalo 137 natjecatelja prvog dana i 134 drugog, a osim domačina iz 23 različita atletska kluba trčali su i susjedi Slovenci, Mađari i Srbi.
Naš klub je predstavljao trojac u sastavu Mihinjač, Gašparić i Pintarić.
Prvenstvo je bilo raspoređeno u dva dana, a subota je bila uspješnija za naše natjecatelje.

Nastupom na 100 metara i prvom medaljom u kategoriji dijelo je Dragutina Gašparića koji se okitio srebrom.
Četerdesetak minuta kasnije Drago uzima i zlato na 1500 metara. Na istoj utrci i Goran Mihinjač je najbrži u kategoriji te imamo 2 zlata i srebro prvog dana natjecanja.
Drugi dan dvije medalje za naše trkače.  
Drago Pintarić osvaja srebo na 800 metara, dok je na utrci 5 000 metara bio 4. Svoje drugo zlato i potvrdu dobre forme potvrđuje Goran.
Bio je to prvi nastup naših trkača na prvenstvima Hrvatske , a s 5 osvojenih medalja pokazao se i kao vrlo uspješan.

Čestitke dečkima !!


Jubilarni 10. Fužinarski polumaraton, tzv. Polumaraton Tri jezera, održan je 17. lipnja, ujedno završno 12. kolo Cestovnog kupa prvog dijela sezone. Muškio dio ekipe je bio na zajedničkom odmoru u obližnjem Dramlju pa su i rezultati bili nešto ležerniji. Međutim uspjeh nije izostao kao ni kod ženskog dijela ekipe. Od ukupno 154 trkača postigli smo sljedeće rezultate:

Stjepan Furdi 1:39:58     43 mjesto
Davor Puklek  1:51:27     78 mjesto
Dragutin Gašparić 1:57:23     103 mjesto
Drago Pintarić   2:10:12    133 mjesto   / 2.mjesto u kategoriji

Trkačica je bilo nešto manje, 73, rezultati:

Mirjana Mlinarić 2:00:23      31 mjesto   / 1.mjesto u kategoriji
Valentina Fabić  2:17:08      56 mjesto
Danijela Krobot 2:19:49       63 mjesto

U jakoj konkurenciji vrijedan rezultat je postigao i Matija Zadravec , 1:22:44, 9 mjesto, koji je trčao za AK Varaždin.

Damir Matotek

_________________________________________________________

SRETNO U PETOM RAZREDU !
Učiteljica Sanela krišom skrivala suze

Učili su rasti četiri godine, postajali su zreliji što su u utorak 4.srpnja na završnoj razrednoj priredbi pokazali učenici 4.b razreda OŠ Jože Horvata Kotoriba.

Okupili su se na njoj njihovi roditelji i ostali najbliži kako bi im iskrenim i dugim pljeskom odali priznanje za sve postignuto tijekom četverogodišnjeg školovanja i za prezentirani program. Uz njih pljesak je bio upućen i njihovoj učiteljici Saneli Beti koja je na tom putu odrastanja i pripremi programa vodila glavnu riječ. Premda ih je vodila samo dvije godine, naslijedivši kolegu Mladena Grubića koji je otišao u mirovinu, ona je s tom generacijom postigla prisnost, razumijevanje i veliko prijateljstvo.
Sve su to zajedno stvarali pa je u svom završnom govoru uputila riječi zahvale roditeljima na potpori bez koje ne bi lica svih prisutnih u učionici bila nasmiješena, radosna. Nasmiješena i radosna zbog uspjeha, a u dubini dječje iskrenosti osjetila se tuga jednog rastanka.- Učinili ste me posebnom razrednicom. Sve što je veselilo vas, veselilo je i mene- rekla je učiteljica Sanela, krišom skrivajući suze, te im za rastanak poručila:- Neka vam svaki dan bude posut uspjesima. Bit ću tu i dalje, bit ću tu za svaki savjet, utjehu, za zagrljaje. Ovo ne smije prestati!- poručila im je za kraj.

Učiteljica im je napravila filmić njihovih uspomena pod zajedničkim nazivom 'Gdje je ljubaznost tu je dobrota, a gdje je dobrota, tu je čarolija', a bio je to moto pod kojim su dijelili školske dane.
Školske svjedodžbe za kraj. Ponaosob poklon učiteljice s životnim porukama  i CD-om u kojem su ukoričene četiri godine zajedničkog odrastanja.

Međusobni stisak ruku razrednih prijatelja, a potom veliki zagrljaj sviju, zagrljaj koji će na daljnjem putu odrastanja biti poticaj za ustrajnost, a koja će im biti itekako potrebna.
Učiteljici Saneli, unatoč godinama staža, ovo je bila prva generacija završenih učenika 4. razreda, a to se pamti, ne zaboravlja.

Tekst i snimke: M. Grubić

_________________________________________________________

STOLNI TENIS
Kos-Kotoriba prvenstvom za mlade završila sezonu

STK Kos-Kotoriba je u petak, zadnjega dana mjeseca lipnja, pojedinačnim prvenstvom kluba za mlađe kategorije završio sezonu 2016./2017.

U klupskoj dvorani okupili su se gotovo svi puleni trenera Stjepana Vidovića, najuže klupsko rukovodstvo, a u kompletnom broju tu su bili i njihovi roditelji, koji su bili potpora svojim potomcima, a zajedno s djecom odigrali i obiteljski turnir u igri parova.

Trinaestero mladih igrača i igračica, koji su svojim rezultatima među najboljima u Međimurskoj županiji, na prvenstvu se natjecalo u četiri starosne kategorije, a svojim su igrama pokazali da u klubu nema straha od budućnosti. Brojnošću su igračice prevladale igrače, a njihov talent možda nakon dosta vremena potakne ponovno uključivanje u natjecanje i ženske ekipe.
Među četiri najmlađe kadetkinje najbolja je bila Nela Kovačić ispred Lane Horvat, Hane Sović i Nine Friščić, a u kategoriji četiriju  juniorki prvo mjesto je osvojila Nika Lukša, koja je iza sebe ostavila Dijanu Matotek, Gabrijelu Siladi i Barbaru Čižmešiju.
Dino Sović s dvije je pobjede bio najbolji među tri najmlađa kadeta, a do zlata je došao nakon teške 3:2 pobjede nad drugo plasiranim Dorianom Pišpekom, dok je treće mjesto pripalo Marku Knezu. Od tri igrača među kadetima prvo mjesto je osvojio Domagoj Dežđek, ispred Pave Dornika i Dine Sovića, koji je igrao i ovu kategoriju.

Već tradicionalno na kraju je odigran i prije spomenuti obiteljski turnir u igri parova, koje su činili po jedan igrač/igračica i jedan od roditelja, koji je bio  interesantan jer se nisu postavljali nositelji, nego su se pozicije u rasporedu ždrijebale.
U ovoj disciplini natjecalo se dvanaest parova, a najspretniji i najsretniji su bili Barbara i Josip Čižmešija, pobjednici u finalu nad Domagojem i Robertom Dežđekom, dok su treće mjesto osvojili Nika i Marinko Lukša.
Spomenimo i redoslijed ostalih: 4. Dorian i Nikola Pišpek, 5. Dino i Saša Sović, 6. Nela i Siniša Kovačić, 7. Pavo i Blaženka Dornik, 8. Dijana Matotek i Lili Kovačić, 9. Gabrijela i Nikola Siladi, 10. Lana i Đuro Horvat, 11. Marko i Dragutin Knez i 12. Hana i Svetlana Sović.

Troje najuspješnijih u svakoj kategoriji predsjednik kluba Ivan Špicar i trener Stjepan Vidović okitili su medaljama, a za kraj klub ih je sve počastio picama i sokovima.
Zakazan je i početak treniranja u novoj sezoni, a to je 4. rujna, kada je i početak nove školske godine.

Franjo Flac

_________________________________________________________

ZAKLADA FUNDAK U OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA
Anabela najbolja, slijede je Ivan i Andrija


Desetak i više godina unatrag  se u OŠ Jože Horvata Kotoriba s rastankom od učenika završnih razreda najboljima tijekom osmogodišnjeg školovanja dijele novčane nagrade iz Zaklade Fundak.

Zaklada su oformili supružnici Fundak, Emilija i Stanislav, Kotoripčani koji žive u SAD i u nju su uplatili glavnicu od 10.000 američkih dolara kako bi se  kamatama glavnice nagradilo po troje najboljih.

Prema zadanim kriterijima i na osnovu odluke posebnog povjerenstva ovogodišnji dobitnici nagrada su: Anabela Sabol, Ivan Fuš i Andrija Hodak iz 8.b razreda.

Anabeli je pripala prva nagrada, dok su Ivan i Andrija podijelili drugo su drugo mjesto.

Novčane nagrade je učenicima, uz prigodne čestitke, uručila ravnateljica OŠ Snježana Matoš, prof.

Tekst i snimka: M. GrubićFOTOGRAFIJA:Fuš, Hodak i Sabol (s lijeva)


_________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA
I.Svetomartinskog 1
KOTORIBA,27.06.2017.

NATJEČAJ Za odgojitelja/odgojiteljicu
Rad na određeno vrijeme do 31.07.2018.(pola radnog vremena)

Uvijeti: - Kandidati moraju ispunjavati uvijete propisane Zakonom o  predškolskom odgoju i obrazovanju.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu priložiti:
- kratak životopis
- domovnicu   
- dokaz o stručnoj spremi
- potvrdu o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci)

Priložena dokumentacija mora biti u izvorniku ili ovjerena preslika.

Prijave na natječaj podnose se u  roku 8 dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom :
„za natječaj odgojitelja-ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA
_________________________________________________________

NK GRANIČAR
Održano završno druženje povodom završetka sezone


U srijedu, 21. lipnja NK Graničar Kotoriba održao je završno druženje povodom završetka sezone. Odazvalo se stotinjak članova, navijača i simpatizera kluba koji su imali prilike pogledati, sada već tradicionalnu, utakmicu između klupskih seniora i veterana koja se svake godine odigrava u tjednu nakon završetka seniorskog prvenstva.

Utakmica je odigrana u rekreativnom i zabavnom duhu sa skraćenim poluvremenima. Susret je korektno odsudio Dražen Horvat, a seniori su ipak bili bolji od veterana.

Uz utakmicu, gledatelji su imali prilike vidjeti i dva pojačanja za narednu sezonu. U klub su stigla braća Marko i Vinko Ujlaki, inače Kotoripčani pa se zapravo vraćaju u domicilni klub. Marko je bivši igrač Međimurja, Varteksa, Slaven Belupa, Koprivnice i Mladosti (SM) za koju je u protekloj sezoni postigao 19 pogodaka.

Vinko je jednu polusezonu proveo u mlađim uzrastima Međimurja, a u Graničar se vraća nakon 4 provedene sezone u NK Vidovčanu iz susjednog Donjeg Vidovca. Treba istaknuti i jedan raritet - Vinko i Marko su treća braća u seniorskom sastavu Graničara. Uz njih, za Graničar igraju Neven i Mišel Andrlon te Karlo i Lovro Rebrek.

Za sve prisutne klub je osigurao roštilj i piće, a druženje se nastavilo do dugo u noć. Graničar je tako zaključio sezonu, a sudeći po pridošlicama, u novu sezonu ući će itekako spremni.

Dario Hrašćanec

_________________________________________________________

OTIŠLA JOŠ JEDNA GENERACIJA UČENIKA OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA
Generacija za pet-pamtit ćemo vas zauvijek !

U petak 23. lipnja u holu OŠ Jože Horvata Kotoriba dostojanstvena i svečarska atmosfera. Takvom s je učinili učenici 8.a i 8. b razreda, njih 31 još veći broj njihovih roditelja i najbližih, njihovi učitelji. Došli su oni na svečanost oproštaja od učenika koji su s posljednjim svjedodžbama, s tugom u srcu, dostojanstveno i ponosno rekli toga trenutka školi zbogom, ali i hvala svima onima  koji su ugradili dio sebe da su oni mogli gordo stati pred veličanstveni skup.
Uglancani, uređeni onako kako su oni planirali za taj dan, svečanost su otvorili plesom, otmjenim, dostojanstvenim.Prezentirali su nam potom program kojeg su sami sazdali svojim pisanim uradcima koji su nosili prizvuk nostalgije,prisjećanja na prva slova i brojke, prve nestašluke, ali prve uspjehe i rezultate kojima su se ponosili. I tako iz godine u godine s kojima su rasli i postajali spremni da prime dokumente koji će ih već danas odvesti na neke nove, prve,  stepenice, pod neki novi krov škole koju su odbrali kao putokaz za svoje buduće sutra koja će im jednoga dana život značiti.
Dirljiva su bila generacijska pisma upućena onima koji ni u jednom trenutku nisu štedjeli sebe, svoj trud, znanje i sposobnosti kako bi usmjerili u novi, drugi život. Poručili su da samo zidovi škole mogu čuvati tajne između njih i njihovih učitelja, a koje su bile usmjerene za zajedničko dobro. „Djeca“ su rekla da su riječi 'hvala' premale za sve ono što su primili, ali ostaju sjećanja koja nikada neće izblijedjeti….
Uslijedile su riječi oproštaja njihovih razrednika Klaudije Vidović i Damira Jaklina, profesora koji su s ponosom priznali kako su bili ponosni i sretni što su imali prigode raditi s generacijom koja se ne zaboravlja.
-Budite ponosni na vašu djecu jer smo rijetko kada imali generaciju učenika s toliko odličnih učenika za koje vjerujem da će te ocjene i dalje pravdati- poručila je roditeljima ravnateljica OŠ Snježana Matoš, prof. zaželjevši im pregršt uspjeha na njihovoj daljnjoj životnoj stepenici.
Za kraj zajedničko fotografiranje sa svojim učiteljima i zajednička pjesma za rastanak do nekih novih susreta.
M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Zajednička fotografija s učiteljima
_________________________________________________________

MNK KLUB 75
Ba-Za Wireless pobjednik malonogometnog turnira u Kotoribi

Prema uhodanoj tradiciji, a povodom Dana državnosti, u sportskom parku kod starog vrtića u Kotoribi, MNK Klub 75 organizirao je malonogometni turnir.
Na cjelodnevni turnir koji je odigran u subotu, 24. lipnja prijavilo se 10 ekipa.

Nakon razigravanja po skupinama, završnicu turnira izborile su najbolje ekipe.

U polufinalnim susretima Rock caffe je bio bolji od NK Graničar 2 rezultatom 3-2, dok je ekipa Ba-Za Wireless sa 7-1 pobijedila ekipu Sindikata strojovođa regije Sjever.
U finalnom susretu ekipa Ba-Za Wireless iz Goričana bila je bolja 4-0 od Rock caffea i tako postala pobjednik turnira.
Treće mjesto pripalo je Graničaru koji je s 3-1 pobijedio strojovođe.

Najboljim ekipama je u ime domaćina Nikola Pišpek uručio pehare i prigodne nagrade.
Najboljim igračem turnira proglašen je Dario Nađ iz pobjedničke ekipe, dok je nagrada za fair play otišla u ruke ekipi DVD-a Kotoriba.
Za posjetitelje je organizirana tombola i igra ‘gađanje prečke’ u kojoj je najbolji bio Dominik Gašparić.
Sve u svemu bio je ovo lijepo sportsko druženje koje je ponovno u sportski park privuklo veliki broj posjetitelja.
A.Fuš

_________________________________________________________

ŽUPA KOTORIBA
Križići proveli nezaboravan dan na zajedničkom izletu

Križići, dječji župni zbor iz Kotoribe, proveli su 22. lipnja nezaboravan dan. Pod vodstvom prof. Klaudije Vidović, voditeljice zbora, te nekoliko simpatičnih mama, dan je uz glazbu, igru i zabavu vrlo brzo prošao.
Prvo su posjetili farmu Ponnyland u Murskom središtu.
Svi su uživali u mnoštvu životinja, a posebno su ih oduševili ponny konjići koje su kasnije i jahali po želji. Smijeh na njihovim licima je sve govorio.

Nakon Ponnylanda, pod dojmom šarenila i pčelica zujalica u Medenom vrtu u Črečanu, bilo im je posebno lijepo. Simpatična domaćica Tatjana Šardi sa svojom obitelji, pripremila im je topli doček, fine medenjake, razne kolačiće od meda te prirodne sokove od bazge i limuna tako da im je vrijeme naprosto preletjelo.
- Prošli smo brzinsku pčelinju školicu, educirali se o starim pčelarskim rekvizitima te naučili što sve pčelar treba znati za rad s pčelama. Svi smo se super zabavili.

Na kraju je bila radionica gdje si je svatko od nas imao priliku izradti jednu svjećicu od prirodnog pčelinjeg voska.
Nakon toga, krenuli smo za Varaždin u Mc Donalds gdje su se djeca okrijepila i fino najela. Kućama smo se vratili puni dojmova, a srca su nam bila prepuna božje ljubavi - poručuju Križići.
A.H.
_________________________________________________________

MNK Klub 75 Kotoriba
Tradicionalni malonogometni turnir u malom nogometu

MNK Klub 75 Kotoriba već nekoliko godina povodom Dana državnosti u sportskom parku kod starog Dječjeg vrtića, organizira malonogometni turnir.
Na turnir koji će igrati u subotu, 24. lipnja prijavilo se 10 ekipa.
Početak turnira zakazan je za 9 sati, dok će sama završnica biti u večernjim satima.
A.Fuš


OPĆINA KOTORIBA
U Kotoribi plesnjak na otvorenom i malonogometni turnir

Mještanima Kotoribe za ovaj su vikend pripremili zanimljiv glazbeni i sportski program.
U petak, 23. lipnja u večernjim satima na popularnoj 'Šudergrabi', inače domu mjesnog ŠRD-a Som, održat će se 'Pop-rock night'.
Posjetitelje zasigurno očekuje dobra zabava uz živu svirku Pisofkejka.

Večer je zamišljena kao plesnjak na otvorenom, a sve to kao još jedan vid zabave mladima je omogućila Općina Kotoriba.
Sve posjetitelje očekuje i ugostiteljska ponuda, jelo i piće po promotivnim cijenama.

_________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA
Oproštajna priredba za pamćenje


U petak 16.lipnja 2017. u Domu kulture Kotoriba bila je održana završna svečanost polaznika Dječjeg vrtića Kotoriba.

Na priredbi su sudjelovali mlađa mješovita odgojna skupina Ribice i starija skupina Zečići.

Ovom priredbom zaokružena je još jedna pedagoška godina koja je bila ispunjena igrom, veseljem ali i raznovrsnim  aktivnostima i učenjem kroz igru, prikazana priredba ostat će upamćena po izuzetno kvalitetnom programu.

M. Grubić

FOTOGRAFIJE:Detalji s priredbe
   

OBAVIJEST IZ ELEKTRE
U nedjelju Kotoriba bez struje

Hrvatska elektroprivreda će u nedjelju 04. lipnja 2017. zbog redovitih planiranih radova obustaviti isporuku električne energije u Kotoribi u vremenu od 07 - 09 sati.

Zbog remonta i revizije elektroenergetskih objekata od 09:15-10:00  sati doći će do prekida struje u ulicama:

Petra Krešimira, Nikole Zrinskog, Ivana Mažuranića, Josipa Slavenskog, Dragutina Domjanića, Kralja Tomislava od kbr. 129 do 157, Ruđera Boškovića od kbr. 1 do 47 neparni i od kbr. 2 do 52 parni.
__________________________________________________________

VATROGASNA VJEŽBA U OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA
„Požar“ u kabinetu kemije

U OŠ Jože Horvata  Kotoriba, na prvom katu u kabinetu kemije, prilikom održavanja nastave nastao je požar. Nakon pojave dima i vatre, alarmirao se znak opasnosti od požara  i to školskim zvonom, a o nastanku požara odmah je obaviještena JVP Čakovec, odnosno mjesno DVD. Učenici su odmah napustili učionicu, odnosno školsku zgradu, a tada na red dolaze vatrogasci. Ovako je glasila pretpostavka vatrogasne vježbe koju tradicionalno u Mjesecu zaštite od požara provode u ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi.

Cilj vježbe ?
- Vježba je potrebna kako bi se u slučaju stvarnog događaja mjere ozljeda,trenutačno zatečenih osoba U OŠ, svele na minimum, a samim time da bi se potencijalni sudionici vježbe uvježbali kako bi se mogući nedostaci i nedorečenosti u planovima pri postupanju u izvanrednim situacijama isprave-rekli su nam ravnateljica OŠ Snježana Matoš, prof. i Stanko Vugrinčić, predsjednik DVD Kotoriba.
Tekst i snimka: M. Grubić

FOTOGRAFIJA:Nakon vježbe- domaći vatrogasci i vatrogasci JVP Čakovec nakon vježbe

__________________________________________________________

STOLNI TENIS
Kos-Kotoriba ostaje u 1. HL istok!

Seniori STK Kos-Kotoribe, unatoč osvojenomu petom mjestu na kvalifikacijama za popunu 1. Hrvatske lige istok, ostaju prvoligaši!
Naime, od nastupa u ligi su odustali prvo i drugoplasirani s kvalifikacija Pitomača i Sračinec pa su ostala upražnjen dva mjesta,
koja će se popuniti četvrto plasiranom Lokomotivom iz Vinkovaca i našom ekipom.

Nakon ovakvoga ishoda oni će pokušati odlazak Stjepana Škode u prijelaznom roku, koji traje od 1. do 26. lipnja, nadoknaditi nekim solidnim pojačanjem
ili pak s raspoloživim snagama prionuti ozbiljnim pripremama, kako bi što spremniji dočekali novu sezonu.

Uz njih od starosjedilaca u ligi će iz naše županije igrati Mihovljan, MSTC Čakovec i Putjane, zatim Vodovod 2 iz Osijeka, Požega, Mladost iz Petrinje
i Graničar iz Slavonskoga Broda te novajlije Cibalia i Lokomotiva iz Vinkovaca.

Šteta što Pitomača i Sračinec svoje odluke nisu donijeli ranije i ne se prijavili za kvalifikacije, kojih bez njih ne bi ni bilo, pa bi i naši uštedjeli par tisuća kuna potrošenih za kvalifikacijski turnir u Vinkovcima.
Franjo Flac

__________________________________________________________

KROS LIGA TOM I JERY U OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA
Najboljima medalje i diplome


30. svibnja u OŠ Jože Horvata Kotoriba završila je još jedna Kros liga imena Tom i Jerry. Zajedno je provode OŠ Jože Horvata i Trkački klub Kotoripski begači. Liga je završila svečarski, podjelom diploma i medalja najboljima.  Učinio je to  predsjednik kluba Damir Matotek.

Liga je trajala ukupno deset kola , šest jesenskih i četiri proljetna kola  . U njoj je sudjelovalo oko 60 -tak djece od 1. do 8. razreda . Medalje su zasluženo dobili oni koji su otrčali bar četiri  puta skupivši na taj način bodove, dok su diplome  podijeljene onima koji su trčali barem dva puta  .

M. Grubić

FOTOGRAFIJA: Osvajači  medalja   i  diploma
SNIMILA:D. Sabol

__________________________________________________________

LOKALNI IZBORI 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA


__________________________________________________________

DANI ŠIBE I RIBE U KOTORIBI
Manifestacija za turističku kartu Hrvatske

U nedjelju kasno u noć je pala zavjesa na dvodnevnu 14.  Turističku i kulinarsku manifestaciju Dani šibe i ribe Kotoriba 2017.
Kada se je to  dogodilo lani su općinski čelnici Kotoribe Ljubomir Grgec i Roberto Ujlaki zadovoljno su trljali ruke kazavši kako je ondašnja manifestacija nadmašila se dotadašnje.


video: Marko Habuš

A što  će reći za ovu godinu ? - Da je lanjsku nadmašila i daleko premašila, rekli su. Doista je tako i u cijelosti su pravu. Prije svega po broju posjetitelja koji su dokučili da ovaj donjomeđimurski kutak nudi posebnost u šibi i ribi koju trebaju staviti u svoj kalendar obilaska  gastro i zabavnih ponuda, a njih je tijekom subote i nedjelje u Kotoribu došlo više tisuća i već samo po tome Kotoriba zaslužuje  da se manifestacija uvrsti na turističku kartu Hrvatske, da se posljednji svibanjski vikend ostane rezerviran za Kotoribu i njenu ponudu.

Jučerašnji dan bio je poseban od drugih. Besplatni vlak iz pravca Varaždina toga je dana bio prepun, a sve putnike je po iskrcaju dočekalo veliko iznenađenje. Limena glazba Kotoribe sa skladom Kotoriba i potom koračnica kojom su rado viđeni i dobro došli gosti dopraćeni do sportskih terena OŠ Kotoriba gdje se manifestacija odvijala, a tmo ih je svirkom široka i otvorena srca dočekao glazbeni sastav Pisofkejk. U odnosu na dan ranije bila je obogaćena dodatnim sadržajima kao što su prodaja predmeta od šibe, demonstracija njihove izrade, veliki bazen iz kojeg se mogla loviti riba, brojni štandovi OPG-ova, Učeničke zadruge Mura Kotoriba, Udruge Svetomarska čipka……Jednom riječju, svaki je mogao naći nešto za sebe, gdje je dominirao kotoripski gastro specijalitet šaran na rašljama i ostalu  ponudu koja je bila prebogata kao i broj njenih konzumenata.

U rano popodne program se je preselio ispod mega šatora, gdje se je tražilo mjesto više. Pozdrav i riječi dobrodošlice novog-starog načelnika Ljubomira Grgeca koji je s oduševljenjem pozdravio sve one koji su došli u njihovu Kotoribu, a posebno male izvođače programa koji ovoga puta bili svi domaći. Zabavni program  su gostima i Kotoripčanima ponudili polaznici mjesnog Dječjeg vrtića, plesači 1. a razreda OŠ Jože Horvata Kotoriba kao i njihovi tamburaši , a posebno su šaroliki svojom ponudom programa odskakale Kotoripske mažoretkinje i Limena glazba Kotoribe. Sve u svemu pod šatorom se je dugo i iskreno pljeskalo, a posebno raduje što su taj program vidjeli ljudi, kako se to obično kaže, od Štrigove do Kotoribe, no takvih je bilo i iz drugih dijelova Hrvatske pa čak i iz Karlovca odakle su došli tamošnji Međimurci. Programom je, kao i dan prije, vrsno 'kormilario' nenadmašni Alen Fuš, čovjek koji godinama u taj, i sve ostale događaje u mjestu, unosi puninu, daje im obol.

Dekor manifestaciji tradicionalno su dali članovi Oldtimer kluba Međimurje ponudivši čak svojim najatraktivnijim vozilima i panoramsku vožnju mjestom.

Pljesak ponovno. Na pozornicu je došao Tamburaški sastav Bosutski bećari iz Vinkovaca. Već njihovi prvi taktovi izmamili su na plesni podij brojne plesače koji su na njemu ostali do kasno u noć.
M. Grubić
FOTO:Marko Habuš

__________________________________________________________

STOLNI TENIS
Stanislav Sović brončani na 2. Kupu Grada Čakovca

[image:image-36]

Jedan od najstarijih igrača STK Kos-Kotoribe Stanislav Sović u nedjelju je nastupao na 2. Kupu Grda Čakovca, na kojemu se u 6 kategorija natjecalo 60 igrača i igračica iz Hrvatske i Slovenije.

Igrao je u disciplini najstarijih veterana i među 8 igrača izborio plasman u polufinale, gdje je s 3:0 izgubio od prvoplasiranoga Đure Pahera, igrača Sloge iz Novoselca.

Do polufinala je došao nakon drugoga mjesta u svojoj kvalifikacijskoj skupini, u kojoj je s 3:0 savladao Mirka Doroghazija iz STK Putjana i 3:1 Vladimira Šestaka iz STK Čakovca i poraza rezultatom 3:2 od na kraju drugo plasiranoga Jožeta Žekša, veterana NTK Sobote iz Murske Sobote, u partiji u kojoj je propustio vodstvo od 2:0 u setovima.

Franjo Flac__________________________________________________________

DANI ŠIBE I RIBE 2017.
Prvi dan začinjen ribljim specijalitetima i glazbom za svačiji ukus

Već prvi dan četrnaestog izdanja kotoripske kulinarske, zabavne i turističke manifestacije Dani šibe i ribe 2017. po mnogo čemu nadmašio je sve dosadašnje, a sve u režiji Općine Kotoriba

Miris ribljih specijaliteta s prostora sportskih terena OŠ Jože Horvata Kotoriba naprosto je mamio njihove ljubitelje. I došli su oni u velikom broju, a tu su ih spremni dočekali  na Ribijadi predstavnici čak 19 mjesnih udruga koji su se naprosto nadmetali čija će ponuda biti bolja, koja će od njih do svoga kulinarskog mjesta privući što veći broj sladokusaca.
A takvih je bilo izuzetno mnogo koji su ovamo pristizali ne samo iz Kotoribe i okolnih mjesta već i daleko šire. Ponudu su upotpunili gosti Općine Kotoriba članovi Udruge PSIOS pod pokroviteljstvom TZ Baranje i grada Belog Manastira prezentiravši nam pripremu šarana na rašljama i baranjski specijalitet kuhanja graha i ćupu. Sve je to 'planulo' vrlo brzo, no nitko nije ostao prikraćen za željeno.- Vi me iznenađujete. Iz godine u godinu rastete na bolje-poručila je prva gošća prvog dana zamjenica međimurskog župana Sandra Herman.


Jela su svima prijala jer su ih dodatno 'začinile' svojom svirkom, glasom i stasom sve popularnije koprivničke tamburašice Cure iz centra, znane kao CICE. Trajala je njihova svirka dugo, vrlo dugo jer se ni u jednom trenutku nisu štedjele dobrano napunivši prostore ispod mega šatora, a pod njim i plesni podij. Ti prostori su se počeli do kraja puniti kada se približio 21 sat kada su na scenu uz silne ovacije stupili članovi virovitičkog rock pop sastava Vatra, predvođena  vodećim vokalom Ivanom Dečakom. Oni u 2,5 satnom nastupu nisu štedjeli sebe, a bome ne i blizu tisuću posjetitelja koji su ih zdušno pratili, bodrili, podržavali s njima sudjelovali u realizaciji koncerta pa slobodno možemo reći kako su gotovo doslovce 'zapalili' sve njih. Stoga i ne čudi što je Dečak s pozornice otvoreno kazao kako ih bodri publika za koju se ni u snu nisu nadali da može nadmašiti veće sredine od Kotoribe. Poslije njih, negdje blizu ponoći, na pozornicu su došli članovi after party grupe Pisofkejk koji su svirali tako dugo dok i oni najuporniji nisu postali doista umorni.

Kao i svake godine, već nekoliko godina unatrag, obol manifestaciji dale su odbojkašice rekreativke iz Svete Marije, Pribislavca i dvije ekipe domaćica. U njihovom međusobnom natjecanju najviše uspjeha su imale Pribislavčanke.
Valja napomenuti kako su gosti manifestacije bilo izaslanstvo slovenskog prekmurskog naselja Hotiza s kojim Kotoripčani održavaju suradničke odnose glede sličnih manifestacija koje održavaju.

Danas, drugoga dana, sve započinje u 11 sati izložbeno prodajnim sajmom i predmeta od šibe, rukotvorina licitarskih i autohtonih proizvoda. S nestrpljenjem se, uz motorizirane goste, očekuje dolazak vlaka koji iz Varaždina polazi u 12,15 sati  i koji će stajati na svim usputnim postajama kako bi besplatnom vožnjom u ovaj međimurski kutak stiglo što više namjernika jer ih ovdje očekuje pregršt novina uz zabavni nastup grupe Pisofkejk, kulturno umjetničkog programa u 15 sati te dva sata poslije nastup Bosutskih bećara,  hrvatskog tamburaškog sastava iz Vinkovaca.

Bit će tijekom dana niz popratnih sadržaja s najzanimljivijim, prezentacijom pletenja proizvoda od šibe, lov ribe iz bazena, a čeka nas izložbeno-prodajni sajam rukotvorina, poljoprivrednih i autohtonih proizvoda.
Neizostavno treba spomenuti ugostiteljsku ponudu u iz koje izdvajamo kotoripski specijalitet-šaran na rašljama.

Vlakom se možete vratiti kućama u 18,32, 22, 19 i 22,40 sati.

Mladen Grubić

FOTOGRAFIJE:M. Habuš

__________________________________________________________

KOTORIPSKI BEGAČI

[image:image-26]19. Jaskanski polumaraton „ Memorijal Predrag Bošnjak“, održan je 21.05., u prijevodu 9. kolo Cestovnog kupa, ali i Juniorski kup Hrvatske – utrka na 5000 metara. Ove godine je po prvi put održana utrka i na 10 000 metara, Jaskanski cener, a Begači su imali trkače u svim utrkama, i to vrlo uspješne ;)
Krenimo redom:

5 km – MIA FURDI – ukupno 3. mjesto među ženama (od 30) i 1. mjesto u kategoriji kadetkinja – rezultat 25:14 min ..Bravo MIA !!
10 km – MIRJANA FURDI – ukupno 13. mjesto među ženama (od 29) i 1. mjesto u kategoriji – rezultat 58:27 min ..Bravo i za mamu !! 
21 km
- DAMIR MATOTEK – 5. mjesto (od 204) – 3. u kategoriji – 1:25:56 h
- ALEN MALTAR – 18. mjesto – 3. u kategoriji – 1:32:54 h
- STJEPAN FURDI – 43. mjesto – 7. u kategoriji – 1:42:10 h
- VINKO MATOTEK – 46. mjesto – 2. u kategoriji – 1:42:29 h
- GORAN MININJAČ – 50. mjesto – 9. u kategoriji – 1:43:41 h
- DRAGO PINTARIĆ – 147. mjesto – 5. u kategoriji – 2:05:31 h
Utrka je bila vrlo zahtjevna sa nekoliko strmijih uzbrdica pa su vremena nešto slabija od prosjeka, ali sve u svemu jako dobri rezultati, zaslužena 2 pehara i 5 medalja ;)

Damir Matotek

__________________________________________________________

DANI ŠIBE I RIBE U KOTORIBI

Posljednji vikend svibnja u Međimurju je već 14. godinu za redom rezerviran za tradicionalnu turističko-gastronomsku manifestaciju 'Dani šibe i ribe'. U posljednje je dvije godine ovaj izložbeno prodajni sajam, na kojem posjetitelji mogu razgledati i kupiti predmete od šibe, rukotvorine, autohtone proizvode te kušati domaće riblje specijalitete, nadišao lokalne okvire.

[image:image-13]

To potvrđuje i sve veći broj posjetitelja, izlagača i gostiju koji su svojim dolaskom iz različitih krajeva lijepe naše i inozemstva omogućili da 'Dani šibe i ribe' prerastu u najvažniju turističko-gastronomsku manifestaciju donjeg Međimurja, no i šire. Osim što je ova dvodnevna manifestacija točka spajanja sjevera, juga i istoka Hrvatske, njezinu međunarodnu prepoznatljivost potvrđuje i suradnja sa slovenskim gradom, Hotizom.

Ideja o pokretanju poznate kotoripske manifestacije rodila se ne tako davne 2004. godine na inicijativu tadašnje predsjednice Turističke zajednice Općina Kotoriba, Bernarde Habuš.

Iako Turistička zajednica općine Kotoriba danas više ne postoji, san o pretvaranju 'Dana šiba i riba' u nezaobilaznu turističku atrakciju konačno je dosanjan. Upravo zahvaljujući neiscrpnom angažmanu vodećih osoba općine Kotoriba, Ljubomira Grgeca i Roberta Ujlakija kao i žitelja Kotoribe, ova je manifestacija dokazala da, unatoč izostanku županijske institucionalne potpore, kotoripski 'Dani šibe i ribe' prometnuli su se u nezaobilaznu nacionalnu i međunarodnu manifestaciju.

Ovogodišnji nam, 14. po redu, 'Dani šibe i ribe', oplemenjeni novim sadržajem, tako donose "ribijadu" (priprema ribe od strane kotoripskih udruga) uz nastup CICA te večernji koncert grupe Vatra koji je, kao i svi ostali glazbeni sadržaji, besplatan za posjetitelje.U nedjelju od podneva posjetitelji na djelu mogu vidjeti majstore pletenja korpi od šibe, isprobati lov ribe u bazenu te posjetiti izložbeno-prodajni sajam rukotvorina, poljoprivrednih i autohtonih proizvoda.

Nakon kulturno-umjetničkog programa goste će zabavljati Bosutski bećari. U cijeloj priči važan dio je i ugostiteljska ponuda, u kojoj se izdvaja kotoripski specijalitet - šaran na rašljama. Za sve zainteresirane posjetitelje, općina je organizirala i poseban vlak Varaždin-Kotoriba koji je besplatan za sve putnike.
Tekst: D.S.

__________________________________________________________

U KOTORIBI AMBULANTA I NJEN OKOLIŠ  U NOVOM RUHU
Nužni radovi nakon 40 godina

[image:image-25]Već dulje vrijeme u okolici Zdravstvene ambulante u Kotoribi traju nužni radovi kako bi se njen okoliš sveo u okvire današnjice. Ambulanta, koja je napravljena prije 40 godina, naprosto teži za tom obnovom.

Kako nam je rekao zamjenik općinskog načelnika Roberto Ujlaki riječ je o radovima koji s obavljaju s njene prednje strane, odnosno Ulice kralja Tomislava, te radovi iza ambulante. Od Ulice kralja Tomislava se postavljaju nove  ploče gdje podignuti i kompletni ulaz u ambulantu kako bi se k njoj olakšao  pristup . Instalirani su i novi rasvjetni stupovi, a vrijednost radova je PDV-om 100.000 kuna.

Iza ambulante  se  cijelosti  gradi  novo parkiralište s rasvjetom, a predviđena vrijednost radova je 290.000 kuna u što je uključen i PDV. Sve troškove  spomenutih radova podmiruje općina iz svoga  proračuna.

Nakon završetka ove faze, slijedi i kompletna adaptacija same zgrade ambulante.

Tekst i snimke: M. Grubić

FOTOGRAFIJE:
Gradi se veliko parkiralište
Radovi na ulazu u ambulantu

__________________________________________________________

DRUŠTVO NAŠA DJECA KOTORIBA
poziv na kreativnu radionicuPoziv svim klincima i klincezama na kreativnu radionicu Društva naša djeca Kotoriba.


Radionica će se održati u sklopu Dana ribe i šibe, subota 27.05.2017.od 14.00 sati na igralištu kod nove škole!!__________________________________________________________

SDP KOTORIBA
Zahvala biračima


[image:image-24]
Zahvaljujemo svim Kotoripčanima koji su izašli na izbore, prepoznali nas i dali nam svoj glas. Obećajemo da ih nećemo iznevjeriti u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.
Zahvaljujemo koalicijskim partnerima - HSS-u i Laburistima.

Isto tako zahvaljujemo svim političkim opcijama koje su izašle na izbore na fer i korektnoj predizbornoj kampanji, te se nadamo zajedničkoj suradnji za svekoliki boljitak naše Kotoribe.


SDP KOTORIBA
__________________________________________________________

LOKALNI IZBORI 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/26
URBROJ:2109/9-17-1
Kotoriba, 21.5.2017. godine

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kotoriba utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA

I.Od ukupno 2.511 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.321 birača, odnosno 52,61%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.321 birača, odnosno 52,61%. Važećih listića bilo je 1.289, odnosno 97,58%. Nevažećih je bilo 32 listića, odnosno 2,42%.

II.Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 698 glasova 54,15%
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
Nositelj liste: LJUBOMIR GRGEC

2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 421 glasova 32,66%
Nositelj liste: IVAN KOS, mag. ing. el.

3.HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 170 glasova 13,18%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositeljica liste: BLAŽENKA ZVOŠEC

III.Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
Nositelj liste: LJUBOMIR GRGEC

2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: IVAN KOS, mag. ing. el.

3.HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositeljica liste: BLAŽENKA ZVOŠEC

IV.Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
dobila je 8  mjesta te su s te liste izabrani:
1.LJUBOMIR GRGEC
2.ROBERTO UJLAKI
3.STANKO VUGRINČIĆ
4.ŽELJKO ŠEBEŠTJAN
5.KRISTINA KNEZ
6.SLAVICA MALTAR
7.ANTUN HORVAT
8.MANUELA BARTOLIĆ

2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 4  mjesta te su s te liste izabrani:
1.IVAN KOS, mag. ing. el.
2.SNJEŽANA MATOŠ, dipl.geograf
3.ZORAN RADMANIĆ
4.DAMIR KADIJA

3.HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
dobila je 1  mjesto te je s te liste izabrana:
1.BLAŽENKA ZVOŠEC

V.Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika romske nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 1 mjesto.

VI.Utvrđuje se da niti primjenom članka 107. stavka 3., 4., 5. i 7. Zakona u općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika romske nacionalne manjine.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 1OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ
__________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/27
URBROJ:2109/9-17-1
Kotoriba, 21.5.2017. godine

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kotoriba utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOTORIBA

I.Od ukupno 2.511 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.321 birača, odnosno 52,61%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.321 birača, odnosno 52,61%. Važećih listića bilo je 1.283, odnosno 97,12%. Nevažećih je bilo 38 listića, odnosno 2,88%.

II.Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.Kandidat: LJUBOMIR GRGEC 791 glasova 59,88%
Zamjenik kandidata: ROBERTO UJLAKI
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

2.Kandidat: DOBRIŠA ZVOŠEC 492 glasova 37,24%
Zamjenik kandidata: IVAN KOS
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

III.Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Kotoriba izabran je LJUBOMIR GRGEC
a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
ROBERTO UJLAKI

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA IVANA MARKOVIĆ
__________________________________________________________

DRUŠTVENO NATJECANJE SRD ŽUŽIČKA KOTOTRIBA
Najviše ulovio veteran Ivan Tilošanec

[image:image-22]Uhodanom tradicijom SRD Žužička Kotoriba je u nedjelju na prirodnoj bari Žužička organizirala Društveno natjecanje u disciplini 'lov ribe udicom na plovak'. Natjecanje je okupilo 16 seniora, 4 veterana i isto toliko kadeta.

Kod seniora je pobijedio Zlatko Markan s ulovom od 1.275 grama ribe ispred Denisa Špilaka koji je ulovio 1.185 grama. Treće mjesto je s ulovom 1060 grama osvojio Krešimir Zvošec. Spomenuti natjecatelji su nagrađeni peharima.
Kod veterana je pobijedio Ivan Tilošanec s ulovom od 1.840 grama. Drugo mjesto je pripalo Branku Matošu jer je ulovio 555 grama, a treće Zlatku Talašu s ulovom od 260 grama.
Ovi natjecatelji su primili medalje zlatnog, srebrnog i brončanog sjaja kao i kadeti. Kod njih je najbolji bio Alen Maloić s ulovom od 710 grama, drugo mjesto s ulovom od 380 grama je pripalo Karlu Habijanu, a treće Đan-Luki Lukša s ulovom od 325 grama.
Nagrade je spomenutima uručio predsjednik društva Branko Matoš, dok je voditelj natjecanja bio Josip Ostrognaj.
M. Grubić

SNIMIO:Marko Habuš

__________________________________________________________POČELA GRADNJA TRŽNICE
Centar Kotoribe krasit će novouređena tržnica

[image:image-21]Na oko 1300 kvadrata prostirat će se budući poslovni centar Kotoribe. Time će to mjesto dobiti novi, moderniji izgled, ali i nove sadržaje kojih trenutno u mjestu nema.
- Želja nam je u centru Kotoribe izgraditi modernu poslovnu zgradu u kojoj bi svoje mjesto našle različite uslužne djelatnosti, uz nju urediti trg i izgraditi novu tržnicu - rekli su nam načelnik Ljubomir Grgec (SDP) i njegov zamjenik Roberto Ujlaki (SDP).
U prvoj fazi obavljeni su zemljani radovi, a ovih dana krenula je druga faza uređenja multifunkcionalne nadstrešnice na tržnici. U drugoj fazi koja obuhvaća betonske, bravarske i krovopokirvačke radove, izgradit će se polivalentna nadstrešnica s pratećim prostorima na tržnici. Vrijednost ovih radova koji su povjereni čakovečkoj tvrtki Međimurje PMP iznose 385 tisuća kuna bez PDV-a i namirit će se iz općinskog proračuna.

Današnji izgled tržnice datira iz prošlog stoljeća. Ima svega nekoliko natkrivenih tezgi i ničim ne zadozvoljava današnje potrebe Kotoribe. Veći dio prodaje na njoj vrši se na otvorenom prostoru što dovoljno govori o uvjetima kupnje u vrijeme vremenskih nepogoda.

- Nova tržnica i okoliš oko nje u znatnoj će mjeri pozitivno promijeniti općinsko središte kamo će njenom izgradnjom biti preseljena mnoga općinska događanja - kaže Grgec.
A.Fuš

__________________________________________________________


SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ŽUŽIČKA“
Društveno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak na vodi "Žužička"

POZIV

Dana 21.5.(Nedjelja) 2017. Sportsko ribolovno društvo „Žužička“, organizira društveno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak, na vodi „Žužička“.
Pozivaju se svi članovi društva da se odazovu takmičenju. Hranjenje isključivo na mamac – kukuruz iz konzerve, crvi, gliste, pogača, bez kupljene hrane.

BISTRO!

SATNICA NATJECANJA:
- do 8:00 sati prijava u ribičkom domu
- od 8:00 do 8:30 izvlačenje startnih brojeva
- od 8:30 do 10:00 priprema za takmičenje
- od 10:00 do 13:00 takmičenje
- od 13:00 vaganje i proglašenje pobjednika i podjela nagrada
- domjenak i druženje

__________________________________________________________

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA I PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOTORIBA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/18
URBROJ: 2109/9-17-8
KOTORIBA, 04.05.2017.

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOTORIBA

Kandidat:
LJUBOMIR GRGEC; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 122; rođ. 06.10.1954; OIB: 64034783026; M
Zamjenik kandidata:
ROBERTO UJLAKI; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 120; rođ. 23.10.1970; OIB: 33324927851; M
SOCIJALDEMOKRATSKA  PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA  SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI  LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Predlagatelj:
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ

__________________________________________________________
              
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/19
URBROJ: 2109/9-17-9
KOTORIBA, 04.05.2017.

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja STANISLAV TRSTENJAK, ZITA TRSTENJAK, SNJEŽANA MATOŠ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOTORIBA

Kandidat:
DOBRIŠA ZVOŠEC; KOTORIBA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 80; rođ. 27.02.1964; OIB: 05252960268; M

Zamjenik kandidata:
IVAN KOS; KOTORIBA, J.SLAVENSKOG 7; rođ. 30.05.1982; OIB: 43164632135; M
KANDIDAT  GRUPE BIRAČA

   
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ

__________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA:013-03/17-01/23
URBROJ:2109/9-17-1
KOTORIBA, 5. svibnja 2017.

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, sastavilo je i objavljuje
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOTORIBA

1.Kandidat: LJUBOMIR GRGEC
Zamjenik kandidata: ROBERTO UJLAKI

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
2.Kandidat: DOBRIŠA ZVOŠEC
Zamjenik kandidata: IVAN KOS
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ
__________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/20
URBROJ: 2109/9-17-8
KOTORIBA, 04.05.2017.

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: IVAN KOS, mag. ing. el.

Kandidatkinje/kandidati:
1. IVAN KOS, mag. ing. el.; HRVAT; KOTORIBA, J.SLAVENSKOG 7; rođ. 30.05.1982; OIB: 43164632135; M
2. SNJEŽANA MATOŠ, dipl.geograf; HRVATICA; KOTORIBA, STJEPANA RADIĆA 58; rođ. 29.08.1960; OIB: 89103989313; Ž
3. ZORAN RADMANIĆ; HRVAT; KOTORIBA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 44; rođ. 15.09.1963; OIB: 10607761284; M
4. DAMIR KADIJA; HRVAT; KOTORIBA, ULICA ALOJZIJE STEPINCA 63; rođ. 28.05.1975; OIB: 31145231848; M
5. IVANKA VIRGEJ; HRVATICA; KOTORIBA, J.SLAVENSKOG 2; rođ. 11.06.1955; OIB: 31258885381; Ž
6. MIHAEL BOGOMOLEC, ing.el; HRVAT; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 77; rođ. 03.08.1976; OIB: 67609961942; M
7. STANISLAV TRSTENJAK, dr. med. vet.; HRVAT; KOTORIBA, ULICA ALOJZIJE STEPINCA 33; rođ. 20.12.1953; OIB: 97293832407; M
8. BARBARA HODAK; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 41; rođ. 13.12.1974; OIB: 55102078641; Ž
9. INES FRIŠČIĆ; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 30; rođ. 27.08.1979; OIB: 95071059953; Ž
10. TEREZIJA GOLUBIĆ; HRVATICA; KOTORIBA, V.NAZORA 10; rođ. 30.07.1955; OIB: 61997494754; Ž
11. ANA PIŠPEK, ekonomist; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA NIKOLE ZRINSKOG 9/A; rođ. 16.07.1960; OIB: 06456517428; Ž
12. ALFONZ VOJVODA; HRVAT; KOTORIBA, DUGA ULICA 47; rođ. 28.07.1958; OIB: 81958645842; M
13. LADISLAV FUŠ; HRVAT; KOTORIBA, ULICA NIKOLE ZRINSKOG 27; rođ. 07.02.1945; OIB: 72901476310; M
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ

 __________________________________________________________           

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/21
URBROJ: 2109/9-17-8
KOTORIBA, 04.05.2017.

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA -  HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI  DEMOKRATI - HNS

Nositeljica liste: BLAŽENKA ZVOŠEC

Kandidatkinje/kandidati:
1. BLAŽENKA ZVOŠEC; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KATARINE ZRINSKI 5; rođ. 07.02.1968; OIB: 81371497752; Ž
2. DAMIR SUČIĆ; HRVAT; KOTORIBA, V.NAZORA 5; rođ. 26.01.1971; OIB: 12911958562; M
3. JANJA ŠKODA; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 78; rođ. 21.12.1990; OIB: 64362052668; Ž
4. DARIO FRIŠČIĆ; HRVAT; KOTORIBA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 30; rođ. 09.10.1974; OIB: 52745050461; M
5. DRAGA KELER; HRVATICA; KOTORIBA, KOLODVORSKA 4/B; rođ. 07.01.1960; OIB: 60670574805; Ž
6. VILIM VIRGEJ; HRVAT; KOTORIBA, NIKOLE TESLE 58; rođ. 20.02.1956; OIB: 25435302496; M
7. SILVIJA STOJKOV; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 33; rođ. 28.07.1966; OIB: 74278116136; Ž
8. DOBRIŠA ZVOŠEC; HRVAT; KOTORIBA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 80; rođ. 27.02.1964; OIB: 05252960268; M
9. ROMINA VOLAR, dipl. uč.; HRVATICA; KOTORIBA, NOVA 25; rođ. 27.10.1977; OIB: 49046004247; Ž
10. MARKO NAĐ; HRVAT; KOTORIBA, DUGA ULICA 27; rođ. 14.05.1985; OIB: 69665412575; M
11. IVANA SUČIĆ; HRVATICA; KOTORIBA, V.NAZORA 5; rođ. 07.04.1980; OIB: 59232890586; Ž
12. ŽELJKO HABUŠ; HRVAT; KOTORIBA, ZELENGAJ 19; rođ. 09.04.1966; OIB: 78035772229; M
13. IVAN BARTOLIĆ; HRVAT; KOTORIBA, KOLODVORSKA 4/C; rođ. 21.01.1958; OIB: 21512848344; M
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ
__________________________________________________________            

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KOTORIBA
KLASA: 013-03/17-01/17
URBROJ: 2109/9-17-8
KOTORIBA, 4. svibnja 2017.

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA -  LABURISTI
Nositelj liste: LJUBOMIR GRGEC

Kandidatkinje/kandidati:
1. LJUBOMIR GRGEC; HRVAT; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 122; rođ. 06.10.1954; OIB: 64034783026; M
2. ROBERTO UJLAKI; HRVAT; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 120; rođ. 23.10.1970; OIB: 33324927851; M
3. STANKO VUGRINČIĆ; HRVAT; KOTORIBA, MEĐIMURSKA 5; rođ. 04.06.1966; OIB: 81808186001; M
4. ŽELJKO ŠEBEŠTJAN; HRVAT; KOTORIBA, STJEPANA RADIĆA 15; rođ. 21.02.1980; OIB: 84322048471; M
5. KRISTINA KNEZ; HRVATICA; KOTORIBA, KOLODVORSKA 4/D; rođ. 09.10.1982; OIB: 40532010769; Ž
6. SLAVICA MALTAR; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 11; rođ. 04.07.1947; OIB: 80509536872; Ž
7. ANTUN HORVAT; HRVAT; KOTORIBA, P.MIŠKINE 19; rođ. 18.10.1964; OIB: 82623865983; M
8. MANUELA BARTOLIĆ; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 9; rođ. 04.09.1967; OIB: 79632517079; Ž
9. VEDRAN GOLUB; HRVAT; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 98; rođ. 12.06.1990; OIB: 24487779049; M
10. IVAN HERTELENDI; HRVAT; KOTORIBA, MEĐIMURSKA 10; rođ. 26.03.1961; OIB: 82882470973; M
11. VESNICA PONGRAC; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 13; rođ. 01.10.1955; OIB: 75584980760; Ž
12. TEREZIJA GAL; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 145; rođ. 05.11.1951; OIB: 46462380455; Ž
13. SNJEŽANA MARKAN; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 54; rođ. 26.01.1974; OIB: 27879961025; Ž
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ

__________________________________________________________
              
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
KLASA:013-03/17-01/22
URBROJ:2109/9-1
KOTORIBA, 5. svibnja 2017.

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KOTORIBA, sastavilo je i objavljuje ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: IVAN KOS, mag. ing. el.

2.HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositeljica liste: BLAŽENKA ZVOŠEC

3.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
Nositelj liste: LJUBOMIR GRGEC

    
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
IVANA MARKOVIĆ

__________________________________________________________

KOTORIPSKI BEGAČI
Sudjelovanje na 14. Bromara polumatonu u Slavonskom Brodu

[image:image-20]U nedjelju 14.05.2017. sudjelovali smo u Slavonskom Brodu na 8. kolu hrvatskog cestovnog kupa.
14. Bromara, polumaraton kojeg smo do sada prvi put trčali, opet je bio povijesni uspjeh za naš klub.
U sastavu Pintarić, Gašparić, Kočiš, Maltar i Matotek osvojili smo ekipno 3. mjesto i prvi plasman na postolje u muškoj konkurenciji.

Pojedinačni plasmani:

5. Damir Matotek         1:27:31
9. Alen Maltar               1:32:28
32. Goran Kočiš            1:53:09
33. Dragutin Gašparić    1:54:00
43. Drago Pintarić          1:58:05

Damir Matotek
__________________________________________________________

LIJEPA GESTA BIVŠIH VIJEĆNIKA OPĆINE KOTORIBA
Sufinancirali djelić stipendija

Na početku mandata 2013. godine tadašnji vijećnici Općinskog vijeća Kotoribe odlučili su kako će svoje naknade za prisustvovanje sjednicama usmjeriti u fond za stipendiranje studenata Općine Kotoriba.

Sada na kraju mandata u stručnim službama Općine Kotoriba dobili smo podatke kako je u mandatu održano 29 sjednica.
Svaka od njih vijećnicima je bruto donosila 200 kuna  po sjednici, odnosno 100 kuna po vijećniku.

[image:image-10]

Dakle, 29 sjednica puta 13 vijećnika  i puta 200 kuna daje iznos od 75.400 za sve četiri godine mandata, dok su studenti u te četiri godine dobili 349.400 kuna.
Onoga što su se vijećnici odrekli nije dosta niti za jednogodišnje stipendiranje, ali su ipak općinski proračun rasteretili za 75.400 kuna.

Tekst i snimka: M. Grubić
FOTOGRAFIJA:Bivši saziv OV Kotoribe
__________________________________________________________DAN ŠKOLE U OŠ 'JOŽE HORVATA' KOTORIBA
Obostrani pljesak za postignuto

[image:image-11]
Znam, negdje mjesta ima
Na svijetu u kojem živimo mi,
Još negdje sunca ima,
Gdje postoje još sni.

Neka cijeli ovaj svijet
Još sja u suncu,
Neka naša zemlja sva
Postane sretna,

Neka cijeli ovaj svijet
Zove se bajka,
Zelena i mirisna,
Cvjetna sva i nevina,
Livada iz sna.

U ovim stihovima sazdana je sva ljepota onoga kroz što su tijekom ove školske godine prošli učenici i zaposlenici OŠ 'Jože Horvata' Kotoriba, ali i njihovi roditelji koji su bili dio tima u ostvarivanju rezultata u stjecanju vještina i navika za neko dječje bolje sutra. Pjesmu 'Neka cijeli ovaj svijet' su roditeljima u punoj sportskoj dvorani otpjevali pjevači iz velikog i malog školskog zbora, a kasnije su među njih stali i učitelji. Uslijedio je pljesak s tribina, ali i pljesak onih koji su bili izvođači skladbe. Svima njima je dirigirala profesorica glazbene kulture Klaudija Vidović.

Što je tome prethodilo ? Osvrt na rezultate rada na minuli školski period o kojima je govorila ravnateljica OŠ Snježana Matoš, prof. pobrojivši područja učeničkog rada gdje su se učenici posebno isticali, a to je bilo od pjesme, preko prezentacije znanja u različitim nastavnim područjima pa do sporta. Istaknula je one najbolje kao i njihove mentore koji su primjerno nagrađeni.
Uslijedio je potom kulturni program prožet recitacijama, pjesmicama, pjesmom, plesom, svirkom…..bilo je to nadmetanje kreativnosti svakog razrednog odjela i grupe ponaosob. Program je bio izuzetno bogat jer se njime slavio i Majčin dan pa je bio prožet divnim i dragim porukama za najljepša i najdraža bića na svijetu.

Spomenut ćemo lijepu gestu članica Društva 'Naša djeca' Kotoriba koje su majkama na ulazu u školsku zgradu dijelile rukom izrađene cvjetiće od krep papira kao čestitku za Majčin dan, ali i sjećanje na ovaj događaj. U školskom holu bila je priređena izložba rukotvorina učenička članova Učeničke zadruge 'Mura'.
Događaj su uveličali općinski načelnik Kotoribe Ljubomir Grgec, njegov zamjenik Roberto Ujlaki i predsjednik OV Zoran Radmanić, a tu je bio i dio umirovljenih učitelja škole.
Tekst i snimke: M.Grubić
__________________________________________________________

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA
OBAVIJEST

Obavještavamo vas da ćemo u Općini Kotoriba, dana 13. svibnja 2017. godine organizirati dežurstvo vezano uz dostavu Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, na način da će u vremenu:

od 09,00 do 12,30 sati dežurati članovi Proširenog sastava OIP    
- STANKO KOSTANJEVIĆ , mob. 098/600-247
- JELENA VOJVODA, mob. 099/684-5891 i
- VEDRANA HABUŠ, mob. 098/939-9557

od 12,30 do 16,00 sati dežurati članovi Proširenog sastava OIP
- SLAVKO MARĐETKO, mob. 099/243-3280 i
- KARLO RADMANIĆ, mob. 091/459-3628.


PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOTORIBA
Ivana Marković, dipl. iur.
__________________________________________________________

DANI ŠIBE I RIBE
Uz šaran na rašljama, besplatni vlak i koncert Vatre

Ovogodišnji, 14. po redu, Dani šibe i ribe održat će se u subotu, 27. i nedjelju, 28. svibnja na prostoru kod osnovne škole u Kotoribi. Općina Kotoriba kao organizator uz veliku pomoć udruga ove je godine pripremila zanimljiv i sadržajan program.

Program u subotu započinje od 14 sati i to Ribijadom kada će članovi udruga i gosti kuhati fiš ili peći slatkovodnu ribu što će se moći besplatno degustirati. Gosti iz Udruge Psios pod pokroviteljstvom TZ Baranje i Grada Belog Manastira prezentirati će pripremu šarana na rašljama i baranjski specijalitet - kuhanje graha u ćupu.

[image:image-7]

Za vrijeme Ribijade kuhare i posjetitelje će svirkom zabavljati Cure iz centra, popularne C.I.C.E. U 16 sati u sportskoj dvorani započinje ženski odbojkaški turnir. U večernjim satima slijedi svirka glazbenog sastava Pisofkejk, a središnji događaj je koncert popularnog benda Vatra koji je najavljen za 21 sat.

U nedjelju izložbeno prodajni sajam predmeta od šibe, rukotvorina te licitarskih i autohtonih proizvoda počinje u 11 sati. Od jutra se otvara i zabavni park za djecu, dok će sve posjetitelje ispod velikog šatora zabavljati Pisofkejk. Za 15 sati najavljen je kulturno umjetnički program, a od 17 sati za dobru zabavu i atmosferu ispod šatora bit će zaduženi Bosutski bećari.

Miris ribe, posebice šarana na rašljama, Kotoribom će se širiti od jutarnjih sati. Za ugostiteljsku ponudu bit će zadužen Hotel Podravina. Kao i svake godine, posebna atrakcija bit će mogućnost ribolova u bazenu. Za nedjelju je Općina Kotoriba osigurala i besplatni vlak na relaciji Kotoriba - Varaždin.

Polazak iz Varaždina je u 12:15 sati uz zaustavljanje na svim usputnim stanicama. Dolazaka u Kotoribu je najavljen za 13 sati, a putnici se mogu vratiti kućama u 18:32, 22:19 i 22:40 sati. Nema sumnje, pred nama su dva Dana šibe i ribe koji će svakom dobronamjerniku ostati u dugom sjećanju.
A.Fuš
__________________________________________________________

STOLNI TENIS
Kos-Kotoriba brani status prvoligaša

[image:image-8]U subotu i nedjelju stolnotenisači Kos-Kotoribe igraju u Vinkovcima na kvalifikacijskom turniru za 1. Hrvatsku ligu istok. Šansu za popravni stekli su plasmanom na devetu poziciju na nedavno završenom prvenstvu lige pa se nadamo da će je znati i iskoristiti.
Njihovi protivnici biti će prvo i drugoplasirani iz 2. Hrvatske lige Istočne Slavonije Cibalia i Lokomotiva iz Vinkovaca, prvak 2. HL Zapadne Slavonije Pitomača i iz 2. Hrvatske lige Sjeverna Hrvatska ekipa Sračinca.

S obzirom da su u protekloj sezoni u 1. HL istok tek nijanse odlučile da ne budu bolji od  devetoga mjesta, vjerujemo da su dovoljno kvalitetni da osvoje jedno od prva tri mjesta i osiguraju ostanak u ligi.

Boje Kos-Kotoribe u Vinkovcima će braniti Stjepan Vidović, Stjepan Škoda, Vinko Legin, David Čukulic i Filip Radmanić.
 
Franjo Flac

__________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA
Obavijest o upisu

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE VRTIĆKE DOBI

Dječji vrtić Kotoriba vrši upis djece za pedagošku godinu 2017./2018. u razdoblju od 25. svibnja do 31. svibnja od 10-14 sati.

Upisi se vrše za djecu od navršene 3 godine života do polaska u školu.

Molimo roditelje djece rođene od 01.04.2011. do 31.03.2012. tj. koja će u 2018. godini krenuti u školu da obavezno dođu na upise.

UZ RAVNATELJICA:
Žaklina Gregurec Kranjec
Ignaca Svetomartinskog 1
40329 Kotoriba
tel: 040/682-038
__________________________________________________________

     
OPĆINA KOTORIBA
KLASA: 920-11/17-01/01
URBROJ: 2109/9-17-5
Kotoriba, 8. svibnja 2017.

OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD ELEMNETRANE NEPOGODE - MRAZA

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su imali štete od mraza na poljoprivrednim kulturama na području katastarske općine Kotoriba, da od 10.05.2017. do 17.05.2017. godine svaki radni dan u vremenu od 8 – 13 sati mogu prijaviti štete od mraza u prostorijama Općine Kotoriba.

Šteta se prijavljuje samo ako je nepogoda prouzročila umanjenje prinosa pojedine poljoprivredne kulture ili dugogodišnjeg nasada preko 30 % po hektaru prema prethodnom trogodišnjem prosjeku u Međimurskoj županiji.

Prijava štete popunjava se u prostorijama Općine Kotoriba, a prijavi je potrebno priložiti kopiju Zahtjeva za potporu za 2017. godinu, a ukoliko oštećenik ne posjeduje Zahtjev za potporu za 2017. godinu, za prijavu su potrebni sljedeći podaci i dokumenti:
- ime i prezime prijavitelja,
- adresa stanovanja, sjedišta tvrtke ili OPG-a,
- OIB prijavitelja,
- kontakt telefon,
- broj žiro ili tekućeg računa (IBAN) i naziv banke,
- posjedovni list ili izvadak iz zemljišne knjige za čestice na kojima se prijavljuje šteta.

Uz navedene dokumente i podatke, za voćnjake treba prijaviti i broj stabala.
Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su potpisati IZJAVU da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva.

Po isteku roka za podnošenje prijava, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Kotoriba obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Ljubomir  Grgec
__________________________________________________________

ŽUPA KOTORIBA
Podijeljen sakramenat Sv. Potvrde  

U nedjelju 7. svibnja 2017. na Svetoj misi u 11 sati u župnoj crkvi 7 žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa u podijeljen je sakrament Potvrde.
Krizmu je podijelio preč. Mirko Horvatić, delegat.

[image:image-2]

Nakon svečane procesije od župnog dvora i pozdrava u crkvi uslijedila je sv. misa uz svećenike iz susjednih župa: Nikole Markušića, župnog kapelana iz Preloga, vlč. Pavla Markača župnika iz Svete Marije, vlč. Mirka Pilaja župnika iz Donje Dubrave i Donjeg Vidovca i domaćeg župnika vlč. Marinka Prsteca.
Uz veliko mnoštvo vjernika nastavljeno je euharistijsko slavlje podjele sakramenta krizme.
Našim Krizmanicima čestitamo i neka nastave živjeti vođeni darovima Duha Svetoga koje su primili.


__________________________________________________________

Zlatni pir:
Ivan i Agnica Plačko proslavili 50 godina braka

[image:image-0]
Doživjeti zlatni pir u zdravlju u veselju sa svojom djecom san je svakoga bračnog para.
U subotu, 29. travnja 2017. godine taj su san doživjeli supružnici Agnica Plačko (djevojačko Rodek) i Ivan Plačko iz Kotoribe.

Proslavu zlatnog jubileja započeli su u crkvi Sedam Žalosti Bl. Djevice Marije i Sv. Križa u Kotoribi.
Oni su jedno drugom svoje "da" rekli 1. aprila 1967. godine pred tadašnjim župnikom Ignacijem Zadravcem.

Misu zahvalnicu u nazočnosti slavljenika, njihove djece, unučadi i ostale brojne rodbine i prijatelja, predvodio je kotoripski župnik vlč. Marinko Prstec.

Agnici i Ivanu na njihovom zajedničkom putovanju rodilo se dvoje djece- sin Miroslav koji je oženjen sa snahom Jasnom, te kćer Gordana koja je udana sa zetom Marijanom koji su im najveća radost u njihovom životu,a djeca su im podarila pet unčadi - Janja, Glorija, Luka, Erika i Lorena.


U njihovu životu, kao i u životu svakog čovjeka, bilo je teških trenutaka, ali ljubav, razumijevanje i vjernost nadvladali su sve poteškoće koje je pred njih postavljao život proteklih zajedničkih pedeset godina, što je svakako razlog za čestitku.


__________________________________________________________

VATROGASCI DONJOMEĐIMURSKOG PODRUČJA
U mimohodu 13 vatrogasnih vozila i 1 čamac

[image:image-3]Sedmu godinu za redom su pripadnici Vatrogasne zajednice područja općina Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija s područnim DVD u Donjem Mihaljevcu su organizirali mimohod vatrogasnih vozila prometnicama donjeg Međimurja.

To je bilo danas prije podne, a sirenama s vozila su vozači vozila najavljivali dolazak u svako mjesto.- U mimohodu je bilo  6 kombi vozila, 1 tehničko vozilo 1 auto cisterna  i 5 navalnih vozila te na auto prikolici čamac-rekao nam je Andreas Lisjak, predsjednik VZP. Dodao je kako je cilj mimohoda da se stanovništvu ovog dijela Međimurja pokaze s kojom opremom raspolažu vatrogasci te da se kod stanovništva unese poruka sigurnosti koju jamče vozila.

Raduje kako se s godinama broj  tih vozila povećava.
M. Grubić
SNIMIO:M. Hunjadi

__________________________________________________________

STOLNI TENIS
Dva zlata Nele Kovačić na 2. turniru MSTS-a

[image:image-4]U subotu je u Prelogu odigran 2. turnir za kadetske kategorije Međimurskoga stolnoteniskog saveza na kojemu se natjecalo i 8 mladih igrača i igračica iz Stolnoteniskoga kluba Kos-Kotoriba.

Svoj nastup obilježili su s 8 osvojenih medalja, kod čega je s 2 zlatne medalje najuspješnija bila Nela Kovačić, koja je osvojila prva mjesta u kategorijama limačica i najmlađih kadetkinja.
Od ostalih pulena trenera Stjepana Vidovića, Dorian Pišpek je bio drugi, a Marko Knez treći među limačima, Nina Frišćić druga u kategoriji limačica.

Pišpek je bio drugi i među najmlađim kadetima, Lana Horvat druga među najmlađim kadetkinjama, a osvojila je i broncu među mlađim kadetkinjama.

Bez medalja su u Prelogu ostali Pavlo Dornik, koji je ispao u četvrtfinalu i Patrick Štefić treći u kvalifikacijskoj skupini kadeta te Gabrijela Siladi peta među kadetkinjama.

Franjo Flac

__________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOTORIBA

Kotoriba, 05.05. 2017.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKIH IZBORNIH POVJERENSTAVA


Vezano uz provođenje lokalnih izbora 2017. godine, određuje se radno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstava Općine Kotoriba kako slijedi:

- u subotu, 06. 05. 2017. godine od 10,00  do 12,00 i putem  mobitela 099/639-1346 i 099/369-1141

- u nedjelju, 07. 05. 2017. godine od 10,00  do 12,00   i putem mobitela 099/639-1346 i 099/369-1141                                 

- od ponedjeljka, 08. 05. 2017. od 8,30 do 20,00  i od 20,00 do 24,00 putem mobitela 099/639-1346 i 099/369-1141

Dežurstvo je organizirano u sjedištu Općine Kotoriba.

PREDSJEDNICA
Ivana Marković, dipl. iur., v.r.  MILJENKO VIDOVIĆ
Naš sumještanin, predavač, kondicijski trener …

[image:image-34]Miljenko Vidović, naš sumještanin, predavač, kondicijski trener …

Ime Miljenka Vidovića nije nepoznato sportskim krugovima Kotoribe budući da je zahvaljujući svojim sposobnostima bio sudionik velikih sportskih događaja diljem Hrvatske.

Među mnogima tu su Oproštaj Zvonimira Bobana, utakmice između Hrvatske i Brazila, Dinama i Hajduka, finale Kutije šibica i dr.

Neki ga znaju i kao igrača Čakovečkog MTČ-a ili kao atletičara Slobode iz Varaždina. No to je u ovom trenutku manje važno. U posljednje vrijeme postao je stručnjak za kojeg se čulo u Hrvatskom rukometu, a još više među pedagozima koji educiraju sportaše.

pogledajte fotogaleriju.

__________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA- Radovi vrijedni gotovo milijun kuna
Katanščica dobila rasvjetu, uređuje se oko ambulante

[image:image-31]Ovih dana u Kotoribi gotovo na svakom koraku možete susresti strojeve. Radi se na veliko. No, neki će kazati kako se bliže izbori, ali dobro je poznato kako se u tom mjestu radi i uređuje kroz cijelu godinu, pa čak i zimi.

Od načelnika Ljubomira Grgeca i njegovog zamjenika Roberta Ujlakija doznajemo da se trenutno obavljaju radovi na više lokacija za što će se iz općinskog proračuna izdvojiti skoro milijun kuna.

Tako je u tijeku izgradnja parkirališta iza zgrade Ambulante i uređenje samog prilaza u istu s prednje strane. Ovi će radovi stajati oko 610 tisuća kuna bez PDV-a. Ulica Katanščica dobila je rasvjetu.

Obavljen je iskop, postavljeni su kablovi i i 4 kandelabara s rasvjetnim tijelima. Za to je utrošeno 55 tisuća kuna plus PDV, a ulica je mnogima prečac do župne crkve.

Obavlja se i sanacija Sajmišne ulice te se uređuju pristupi prema pješačkim prijelazima kod ulica I.G. Kovčića i Vinka Žganca. Ovo radovi bez PDV-a koštaju 100 tisuća kuna. Na općinsku adresu stigla je još jedna dobra vijest.
Država je Općini darovala 19 hektara zemljišta u Poduzetničkoj zoni Jug.
A.Fuš
__________________________________________________________

KOTORIPSKI BEGAČI
Sudjelovanje na 16. riječkom maratonu

[image:image-33]U nedjelju 23. travnja po jakom vjetru započeo je 16. riječki polumaraton koji je za nas Begače opet bio vrlo uspješan.
To je ujedno bilo i 5. kolo Cestovne lige. Osvojeno je 5 medalja, a trčali su sljedeći članovi:

Danijela Krobot – 1:45:00 - 14. mjesto od 129 trkačica; 3. mjesto u kategoriji M45
Mirjana Mlinarić – 1:58:07 - 44. mjesto; 2. mjesto M55
Damir Matotek – 1:23:39 – 7. mjesto od 246 trkača; 3. mjesto u kategoriji SENIORI
Alen Maltar – 1:30:11 – 19. mjesto; 2. mjesto M40
Vinko Matotek – 1:38:59 – 57. mjesto; 2. mjesto M65
Dragutin Gašparić – 1:58:49 – 167. mjesto; 6. mjesto M60

Od domačih dečki trčali su i braća Horvat:

Stjepan – 1:56:34 – 155. mjesto; 5. mjesto M65
Josip – 2:05:36 – 197. mjesto; 6. mjesto M70

Trenutno smo pozicionirani na 4. mjesto u 2. Hr ligi, međutim da sad su bile utrke koje su nam bile "daleke" pa smo sa tri kola izostali.
Drugi dio sezone je na neki način "bliži" pa očekujemo maksimalni angažman trkača i naravno napad na mjesto koje nas sljedeću godinu stavlja u 1. ligu što je i potajni cilj.
Damir Matotek
__________________________________________________________

Praznik rada u Kotoribi uz besplatan grah i gemišt za sve
Oliver Pogorelec i Marko Horvat najbolji ribiči Soma

[image:image-30]Brojni mještani Kotoribe odlučili su Praznik rada prvovesti u prirodi. Neki su to učinili s društvom na nekoj privatnoj fešti, a neki su prekrasan proljetni dan odlučili provesti na terasi ribičkog doma Som uz kotoripsku Šodergrabu.

Tamo su ih pozvali članovi SRD Som i Općina Kotoriba koja je svoje građane odlučila počastiti s 300-tinjak porcija odličnog prvosvibanjskog graha i besplatnim hladnim gemištima.

Prema uhodanoj tradiciji tog je dana Som bio organizator Društvenog ribolovnog natjecanja. U seniorskoj konkurenciji za naslov najboljeg lovilo je 18 ribiča. Nakon višesatnog ribolova, pobjednik natjecanja s ulovom od 4532 grama postao je Oliver Pogorelec. Na drugo mjesto plasirao se Ivica Jakupak koji je ulovio 2758 grama ribe, dok je treći bio Dražen Kos koji je iz vode izvukao 1480 grama.

Najbolji trojac za nagradu je primio pehare, a Pogorelec je u narednih godinu dana i ponosni vlasnik velikog prijelaznog pehara. U kategoriji kadeta pobijedio je Marko Horvat s ulovom od 2136 grama ribe, drugi je bio Marsel Šprianec (1060), dok je treći bio Edo Marđetko (770).
Za prva tri mjesta u toj kategoriji predsjednik društva Ivica Jakupak i općinski načlenik Ljubomir Grgec mladim ribičima su uručili medalje.

A.Fuš
__________________________________________________________

STOLNI TENIS
Stjepan Škoda brončani na 64. Zagipingu

Minuloga vikenda u tri dvorane zagrebačkoga Doma sportova odigran je 64. Zagiping – Otvoreno prvenstvo Zagreba za kadetske i juniorske kategorije na kojemu se natjecalo više od 700 mladih igrača i igračica iz mnogih europskih zemalja.
U takvoj strašnoj konkurenciji iskazao se i naš Stjepan Škoda, koji je među 92 kadeta s Englezom Chamdalom podijelio treće mjesto i zabilježio jedan od svojih najboljih rezultata.

Osvojena bronca ima još i veće značenje, jer je Stjepan na turniru bio najbolje plasirani hrvatski kadet na turniru. Opravdao je postavljanje za četvrtoga nositelja i s tri pobjede prvim mjestom prošao kvalifikacijsku skupinu. U šesnaestini finala lako je s 3:0 eliminirao Engleza Watsona, a u osmini finala tek uz gubitak jednoga seta i Slovenca Omerzela.

U manju krizu je upao protiv novoga Engleza Hussaina protiv kojega je spasio vodstvo protivnika od 2:0, ali je nakon toga ipak posustao u nadmetanju s odličnim engleskim igračima izgubivši u polufinalu s 3:1 od  Ethana Walsha. Zajedno s Lukom Dragunom iz Dugoga Sela igrao je i ekipni turnir kadeta. Bio je bolja polovica ekipe, koja je s po 3:0 savladala engleski Halton Urban i kombinaciju GSTK Zagreb/Mladost, ali je s 3:1, uz njegovu jedinu pobjedu, poražena od slovenskoga sastava Arrigoni Interdiskont pa nije izborila plasman u završnicu u koju su se plasirali samo prvo plasirani Slovenci iz Kopra.

Franjo Flac

__________________________________________________________

12.MAŽORET SHOW U KOTORIBI
Priredba koja je postala zaštitni znak mjesta

Dvanaestu godinu zaredom u nedjelju 30.tavnja je udruga Mažoretkinje Kotoribe organizirala, sada već tradicionalni, Mažoret show na kojem su nam se predstavili seniorski, kadetski i dječji sastavi svojim koreografijama koje su marljivo uvježbale sa svojim trenericama. U goste su im došle njihove prijateljice i suradnice iz: Goričana, Donjeg Kraljevca, Murskog Središća, Svetog Martina na Muri, Nedelišća i Lekenika.

Spektakularan je bio ulazak u mjesnu sportsku dvoranu gdje su sudionice programa po prvi puta u nju ušle uz pratnju Limene glazbe Kotoribe, a što je priredbi dalo poseban ugođaj.

Riječi dobrodošlice su sudionicama programa i tristotinjak nazočnih gledatelja uputili predsjednica udruge Tatjana Hunjadi Toplek i općinski načelnik Ljubomir Grgec koji je istaknuo ponos na razdraganu i rasplesanu kotoripsku mladost koja je postala njezin zaštitni znak. Priredbom je 'kormilario' znalački i nenadmašni voditelj Alen Fuš koji je isto tako postao njen zaštitni znak.

Valja istaknuti kako su mnoge sudionice programa ovjenčane medaljama koje su minulog vikenda osvojile na 21. Državnom prvenstvu u mažoret plesu koje je održano u Koprivnci, a mnoge od njih su izborile plasman na Europsko prvenstvo koje će se u listopadu ove godine održati u Nizozemskoj.

U program su na uveli, u svojim crveno-bijelim odorama, seniorski i kadetski sastavi domaćica. Za potonje treba reći da su krajem prošle godine po prvi puta sudjelovale na Regionalnom prvenstvu mažoretkinja osvojivši 7. mjesto pa su se upravo s jednom od koreografija s prvenstva predstavile u svojoj sredini. Doživjeli smo salvu oduševljenja njihovim nastupima za koje su ih pripremale Jelena i Marta Vojvoda i Monika Mikulan. Isto tako toplo i srdačno su pozdravljene minime mlade  iz Murskog Središća i Donjeg Kraljevca su izvele tradicionalne mažoret plesove. Mlađe kadetkinje Nedelišća u svojim prepoznatljivim zelenim odorama, pod vodstvom trenerica Lucije Novak i Petre Mesarić također su izvele tradicionalne mažoret koreografije. Minime  iz Svetog Martina na Muri donijele su u Kotoribu program s tradicionalnim mažoret plesovima. Njihove trenerice su Nikolina Horvat i Stanka Kutnjak.

Gledatelji su dugim, iskrenim i srdačnim pljeskom dočekali, a potom i nagrdili prvi nastup Dječjeg sastava koji je formiran krajem prošle godine od djevojčica od 6 do 11 godina. Ta mažoret mladost je svojim nastupom obećala svjetlu budućnost mažoret plesa u Kotoribi. Oduševljenje se još nije stišalo, a ono su na plesni podij došle minime starije iz Donjeg Kraljeva predstavivši se koreografijom 'Čovječe ne ljuti se'. Potom su nam se predstavile minime starije iz Goričana s tradicionalnim mažoret plesom. Njihove trenerice su Katarina Vahtarić-Lovrenčak i Maja Horvat te Bernard Barač.  Vidjeli smo i Plesnu skupinu Atomi iz Goričana.
U skupini su nastupili: Patrik Arambašić, Fran Jakšić, Dominik Arambašić, Jakob Jakšić i Petra Mesarić. Iz Sisačko-moslavačke županije u Kotoribu su u uzvratni posjet došle ' Lekeničke mažoretkinje' od kojih su nastupile njihove juniorke s koreografijom kojom su netom uvježbale pod vodstvom Veronike Mataković i Vanesse Ceković.'Vještice s pomponima' biala je koreografija s kojom su nas potom oduševile minime iz Svetog Martina na Muri, a potom smo još vidjeli nastup juniorki Nedelišća solo točku  Eve Varga iz M. Središća. Program su zajedničkom koreografijom 'Rimskog carstva' zaokružile seniorke i kadetkinje domaćica.
Priredba je iskorištena da predsjednica  Mažoretkinja Kotoribe Tatjana Hunjadi Toplek uruči pohvalnice onim članicama koje su svoju vjernost udruzi iskazale kroz 10 i 15 godina- Pohvalnice za 10. Godišnju vjernost su primile Monika Mikulan i Marta Matulin, a za 15 godina vjernosti udruzi nagrađene se Jelena i Marta Vojvoda i Gabrijela Sabol, dok je Općina Kotoriba dobila pohvalnicu za uspješnu suradnju i podršku.

Priredba je završila riječima zahvale predsjednice domaćina i podjelom cvijeća voditeljicama raskošne mladosti, njih preko 150, koje su zaslužile ne samo dugi i iskreni pljesak već i duboki naklon koji ide i organizaciji prirebe. Nju su sponzoriski i donatorski pomogli Općina Kotoriba, Trgovina 'Lug' Cvjećarnica 'Kamelija', tvrtka 'Siladi' te Usluge građevinskom mehanizacijom Josip Horvatić, svi iz Kotoribe.

Mladen Grubić
FOTO:Marko Habuš

__________________________________________________________

RAZGLEDNICA KOTORIBE : život i običaji
fotografije: www.kotoriba.hr
Ovo su fotografije Kotoribe, vezane za Kotoribu i Međimurje.Javite nam se s komentarom ili pošaljite neku staru fotografiju koju ćemo vrlo rado objaviti.
Naša e-adresa je : kotoriba@kotoriba.hr
Back to content | Back to main menu