Izgradnja Ribičkog doma - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Izgradnja Ribičkog doma

Sport > Športsko ribolovno društvo Som

IZGRADNJA RIBIÈKOG DOMA

Dugi niz godina društvo je djelovalo, a da nije imalo svoje prostorije za sastanke i druge aktivnosti.Zbog toga se 1988.godine rodila ideja o izgradnji današnjeg ribièkog doma .

U nastavku prenosimo originalni izvadak sa skupštine društva iz 1988 godine.

- 29.05.1988 godine od radne organizacije "Bratstvo" ponuðeno nam je rušenje starog objekta bivšeg mesarskog pogona za gradnju našeg doma.

U tom trenutku lokaciju za gradnju nismo imali. Zahvaljujuæi predsjedniku Savjeta Mjesne Zajednice, nažalost sada veæ pokojnog Franje Zvošca i njegovom razumijevanju ostvarila se dugooèekivana želja naših èlanova.

Lokacija za gradnju doma dodijeljena nam je kod Šodergrabe. To je bio poticaj za rušenje mesarskog pogona i na osnovu toga bazirane su brojne radne akcije, od samog rušenja do spremanja graðevinskog materijala.
Nakon što su zadovoljeni kriteriji izgradnje od strane Urbanistièkog Zavoda, podnesen je zahtjev izrade projekta koji èe biti završen krajem veljaèe odnosno poèekom ožujka 1999 godine.

Prva veæa financijska sredstva sakupljena su dobrovoljnim prilozima mještana Kotoribe, te se krenulo u izgradnju.

Ne možemo a da ne spomenemo èlanove društva i ostale simpatizere koji svojim nesebiènim zalaganjem u najveæoj mjeri pridonijeli realizaciji izgradnje današnjeg ribièkog doma.

ZIDARSKI RADOVI:
Siladi Ivan, Ciceli Rok, Pogorelec Zlatko, Strbad Antun, Rajher Slavko, Latin Ðuro, Zvošec Andrija, Vidoviæ Vinko, Latin Stjepan, Vuk Zlatko, Ludaš Miljenko, Kanižaj Karol, Radmaniæ Ivan, Petrac Stjepan, Fuš Ivan, Horvat Ðuro, Trojko Ivan

IZRADA KROVIŠTA:
Matan Zlatko, Škoda Rok, Bradaè Ivica, Siladi Ivan, Virgej Viktor, Radmaniæ Antun, Radmaniæ Milan

ISKOPI i PRIJEVOZ MEHANIZACIJOM:
Gorièanec Mladen, Golubiæ Ðuro, Talaš Zlatko, Horvat Zvonko, Horvat Zlatko, Matoš Ladislav

IZRADA ELEKTRO INSTALACIJA:
Josip Kos

IZRADA VODOVODNIH INSTALACIJA
Gadanec Stanko

OSTALI RADOVI KOD IZDRADNJE RIBIÈKOG DOMA:
Horvat Dragutin, Horvat Ðurða, Maltar Nevenka, Maltar Josip, Maltar Zvonko, Ostrognaj Josip, Brkljaèiæ Zvonko, Herc Ivan, Nað Ivan, Ujlaki Ivan, Matoš Branko, Dolenec Zdravko, Svrta Josip, Rajher Franjo, Siladi Mirko, Horvat Alojz, Dravec Stjepan, Špiranec Ivan, Sabol Josip, Talaš Zlatko, Mikulan Tomica, Kanižaj Josip, Vojvoda Henrik, Nað Ignac, Tkalèec Siniša, Horvat Rok, Markan Zlatko, Ostrognaj, Ljudevit, Markan Ivan, Horvat Zlatko, Strbad Drago, Lukša Stjepan, Smrk Bartol, Tišljer Željko, Vuk Nenad, Ujlaki Antun, Šišakoviæ Robert, Hertelendi Vinko, Vertnik Stjepan, Škoda Slavko, Fuš Ignac, Somi Marijan, Bašnec Ivan, Vuk Darko, Horvat Stjepan, Šišakoviæ Mihajlo, Mikulan Franjo, Marðetko Josip, Dravec Zvonimir, Horvat Zvonko, Novak Ivan, Siladi Zvonko, Dolenèiæ Josip, Filipašiæ Drago, Hrašèanec Ladislav, Horvat Ivan, špilak Denis, Markaè Branko, Novak Mladen, Dolenèiæ Silvio, Posavec Pavao, Strbad Ivica, Strbad Siniša, Fundak Ignac, Rajher Mio, Horvat Mirko, Škoda karlo, Štrok Branko, Kesara Mladen, Dominiæ Josip, Rebok Nenad, Fundak Drago, Dolenèiæ Dragutin, Horvat Filip, Pongrac Ivan, Markan Vlado, Rodek Drago, Trstenjak Antun, Zvonar Robert, Dominiæ Drago, Jarni Stjepan, Špoljariæ Mijo, Selièanec Ljubo, Matoš Branko, Horvat Peter, Škoda Danijel,Škoda Rok, Radmaniæ Antun, Valpatiæ Drago, Mraz Vinko, Rajher Florijan, Pišpek Vinko, Siladi Antun, Fuš Ladislav, Fuš Branislav, Ciceli davor, Markaè Zvonimir, Srbad Dean, Bariæ Goran, Rajher Nenad, Ostrognaj Miroslav, Siladi Ljudevit, Tšler Stanko, Matoš Vinko, Matjanec dragutin, Pintariæ Mijo, Pintariæ Nenad, Erent ivan (Donji Mihaljevec), Matotek Josip

Zahvaljujemo se svim èlanovima koji su pomogli u izgradnji doma, a ispriæavamo se svima onima koji eventualno nisu spomenuti.

Podaci su korišteni iz evidencije tadašnjeg Upravnog Odbora društva !

Današnji izgled ribièki dom poprima 1993 godine, bez krovišta iznad terase koje je izgraðeno 1996 godine.Ponosni smo što danas imamo takav objekat, koji osim za potrebe društva , koriste i ostale udruge Opèine Kotoriba, a i šire.


Back to content | Back to main menu