NK Graničar - Kotoriba

Go to content

Main menu:

NK Graničar

Sport

POVIJEST NOGOMETNOG KLUBA GRANIČAR

U mjesecu svibnju 1928. godine u Kotoribi je osnovan nogometni klub pod imenom "Sloga".
Meðu osnivaèima kluba bilo je dosta Slovenaca,koji su u Kotoribi radili na željeznici, a bili su poznati kao dobri organizatori i propagatori sporta, što je uz entuzijazam domaæih mladiæa doprinjelo i ubrzalo osnivanje nogometnog kluba u Kotoribi.


F
ormiranje kluba u kojem su bile zastupljene sve strukture mjesta (radnici, seljaci, ðaci, intelektualci) izazvalo je veliko oduševljenje mještana. Velika želja za neæim novim i organiziranim naèinom bavljena sportom, privukla je u nogometni klub i mnoge mladiæe iz okolnih mjesta Meðimurja i Podravine, a kako i nebi kad u to vrijeme nije bilo mnogo nogometnih klubova, tek 4-5 na podruèju Meðimurja i Podravine.

Želja i ljubav prema nogometu nadjaèale su ekonomske i organizacijske poteškoæe s kojima se klub susretao u prvim godinama postojanja. Oprema se nabavljala pojedinaèno, bolje reæeno izraðivali su je sami igraèi i simpatizeri kluba.U tim prvim godinama postojanja kluba s obzirom na mali broj tada osnovanih nogometnih klubova u Meðimurju i Podravini, poveèava se i broj odigranih prijateljskih utakmica, a posebno dobre odnose NK "Sloga" imala je sa klubovima iz Legrada i Ðelekovca.

1932. godina, godina je pozitivnih promjena u klubu, klub dobiva prva pisana pravila i mijenja ime kluba u NK "Granièar", koje ime nosi do danas. Sportski rezultati kluba tih godina doprinose sve veæoj popularnosti kluba, pa talo NK "Granièar" 1935. godine ima oko 500 èlanova, a svoju aktivnost proširuje i na druge sadržaje iskljuèivo kulturno-zabavnog karaktera, pa je tako pod okriljem kluba djelovala recitatorska grupa na èelu s Jožom Horvatom danas poznatim književnikom, koja je uz recitiranje prireðivala i razne igrokaze.
Zbog napednih ideja i sudjelovanja nogometaša u javnim demonstracijama rad kluba je 1936. godine zabranjen, ali nogometaši igraju i dalje pod raznim imenima.


Nakon drugog svjetskog rata NK "Granièar" veæe sportske rezultate postiže u razdoblju 1951. do 1954. godine, a u tom vremenu u svojime redovima okuplja 567 èlanova i osamdesetak igraèa, koji stoje uz bok najboljim hrvatskim klubovima. Blistavo razdoblje u radu klub bilježi od 1960. do 1965. godine, da bi nakon toga stagnirao.Veliki
uspjeh NK Graničar postigao je u sezoni 1988./89. ulaskom u Hrvatsku nogometnu ligu - sjever.
To su postigli nogometaši:Ivan Milovanoviæ, Zdravko Šupljika, Josip Kuzmiæ, Josip Kedmenec, Pavao Igrec, Dragutin Nað, Damir Pongrac, Tomislav Zvošec, Ivan Vidoviæ, Miroslav Kedmenec, Željko Matotek, Danijel Fundak, Marijan Rusak, Robert Èizmešija i Mladen Zadravec. Trener momèadi je bio, a povremeno igrao Vinko Legin.


U novoj državi klub prolazi kroz razlièite sustave natjecanja, da bi današnja generacija seniora igrala u Èetvrtoj HNL - Meðimurje. Osim njih u klubu su djelatni pioniri, juniori i veterani, a odnedavno i ženska nogometna vrsta, njih više od stotinjak, naèijem je èelu bio Robert Èižmešija.

Back to content | Back to main menu