O povijesti društva - Kotoriba

Go to content

Main menu:

O povijesti društva

Sport > Športsko ribolovno društvo Som

POVJEST DRUŠTVA

Športsko ribolovno društvo " Som" Kotoriba ili Športsko ribolovno društvo "Štuka", kako se tada zvalo, osnovano je tijekom 1952. godine, na osobnu inicijativu Matjanec Ivana.

Tada je društvo imalo dvanaest èlanova koji su saèinjavali osnivaèki odbor.

To su bili:
Šalamon Ðuro - predsjednik,.Matjanec Ivan - tajnik i blagajnik,.Horvat Stijepan,Horvat Rok,Golubiæ Franjo,Matoš Mijo,Matoš Andrija,Maltar Ðuro,Šalamon Josip, Dolenèiæ Stijepan, Virgej Andrija, Ivkoviæ Pavao,Gadanec Ivan.


Iste godine osnivaèki odbor održao je osnivaèku skupštinu na kojoj su donesena pravila društva, (statut).
U poèetku nije bilo razumijevanja za ribièki šport.Bez obzira na sve ribiæi su poèeli sa druženjima i ribièkim natjecanjima.

Prvi izlazak domaèe ekipe na tuði teren bio je 1959 godine, a tamošnju ekipu saèinjavali su Plaèko Ðuro, Plaèko Lovro i Matjanec Franjo.

Prva meðudruštvena takmièenja zapoèela su 60-tih godina.

Nagli razvoj društva "Som" kotoriba zapoèinje, iza 1981., kada se poèelo razmišljati o planskom razvoju društva. Prilazi se organiziranju sportskih natjecanja, te masovnijem okupljanju ljubitelja prirode.

1982. godine održava se prvi Kup Kotoribe koji se i danas tradicionalno održava.

U 1988 godini društvo je brojilo 449 èlanova.

Po prvi puta održane su radnièke sportske igre u takmièenju s udicom na plovak, a iste se godine rodila ideja o izgradnji današnjeg ribièkog doma .

Predsjednik savjeta mjesne zajednice Zvošec Franjo, odobrio je lokaciju za izgradnju ribièkog doma kod "šudergrabe".
Sljedeæih godina sve do 1993, kada je dom završen, veèinu aktivnosti društvo usmjeruje na organizaciju radnih akcija, na izgradnji ribièkog doma.

Osim radova oko izgradnje ribièkog doma, društvo ne zanemaruje ni ostale aktivnosti vezane uz zacrtani godišnji plan rada.

Kontinuirano se vrši poribljavanje voda stajaèica, (Šodergraba, Žužiæka, Naðerdovska, Vugradska), te se mnogo pažnje posveæuje èišæenju voda od biljnog korova i samih obala istih.

Od veæih akcija vrijedno je spomenuti izgradnju betonskog prijelaza preko kanala Poštojice 2000 godine, èime je dobiven protok vode kroz kanal, a samim time sprijeèeno je zamuljivanje i omoguæena nesmetana migracija i mrijest ribe.

Poseban ponos društva je ureðenje natjecateljske staze na vodi Žužiæka, èime je društvo dobilo pravo domaæinstva za natjecanja najvišeg ranga u sportskom ribolovu.

Isto tako društvo je angažirano u gotovo svim segmentima kulturnog i zabavnog te sportskog života Kotoribe.
Ovom prilikom napominjemo da svake godine vrlo aktivno sudjelujemo u organizaciji fašenske povorke te obilježavanju proslave "Dana Kotoribe" .
Back to content | Back to main menu