Objave 2017. - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Objave 2017.

Općinska uprava > Objave


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.120/16) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 2. sjednici održanoj dana 20.lipnja donijelo je PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGANa temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13) i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 2. sjednici održanoj  20. lipnja 2017. godine, donijelo je ODLUKU o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine KotoribaNa temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 2.sjednici održanoj 20.lipnja 2017. godine, donijelo je 1.IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinuNa temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 2. sjednici održanoj 20.lipnja 2017 godine, donijelo je 1. IZMJENE  I  DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Kotoriba za 2017. godinu


Rebalans proračuna ZA 2017. GODINU
Back to content | Back to main menu