Odluka o imenovanju ovlaštenog predstavnika javne nabave - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Odluka o imenovanju ovlaštenog predstavnika javne nabave

Općinska uprava > Javna nabava
Temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.), Općinski načelnik Općine Kotoriba, donio je sljedeću

O D L U K U  


o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Općina Kotoriba
kao javni naručitelj u 2012. godini.

Back to content | Back to main menu