Popis članova upravnog odbora - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Popis članova upravnog odbora

Sport > Športsko ribolovno društvo Som

ÈLANOVI UPRAVNOG ODBORA I SVIH KOMISIJA UNUTAR DRUŠTVA U 2002 GODINI


UPRAVNI ODBOR:
Predsjednik:Golubiæ Ðuro
Dopredsjednici:Filipašiæ Drago i Horvat Ivica
Tajnik:Dravec Stjepan
Riznièar:Novak Antun
Èlanovi:Horvat Dragutin,Horvat Alojz.Pogorelec Dragutin,Siladi Ivan,Somi Marijan,Strbad Dragutin,Rajher Franjo,Saboliæ Željko,Talaš Zlatko,Vuk Darko


NADZORNI ODBOR:
Predsjednik:Dravec Zvonimir
Èlanovi:Brkljaèiæ Zvonimir,Frišèiæ Gabrijel


NATJECATELJSKA KOMISIJA:
Predsjednik:
Dolenec Željko
Èlanovi:
Marðetko Josip,Somi Marijan,Strbad Dragutin,Pogorelec Oliver,Filipašiæ Dragutin

KOMISIJA ZA RAD S MLADEŽI:
Predsjednik:
Filipašiæ Dragutin
Èlanovi:
Horvat Ðurða i Pogorelec Oliver

KOMISIJA ZA PORIBLJAVANJE I ZAŠTITU VODA:
Predsjednik:
Kovaè Florijan
Èlanovi:
Novak Antun,Somi Marijan,Gadanec Josip,Kos Josip,Zvošec Andrija,Rajher Franjo


ÈLANOVI UPRAVNOG ODBORA I SVIH KOMISIJA UNUTAR DRUŠTVA U 2006. GODINI

U subotu 28.01.2006. s poèetkom u 17 sati u Ribièkom domu u Kotoribi održala se izborna godišnja skupština ŠRD "Som" Kotoriba.

Nakon otvaranja skupštine i biranja radnog predsjedništva slijedila su opširna podnošenja izvješæa društva (predsjednik, blagajnik, nadzorni odbor, natjecateljska komisija,komisija za poribljavanje, inverturna komisija)

2005. godina bila je najuspješnija godina- èulo se u izvješèima na izbornoj skupštini.

Nositelji su kvalitete u županiji Meðimurskoj za ribolovni sport a ostvareni su vrlo dobri rezultati.
Seniorska ekipa osvojila je odlièno 5. mjesto u I Hrvatskoj ribolovnoj ligi. Juniorska ekipa osvojila je 4. mjesto na finalu kupa Hrvatske u Osijeku, kadeti su bili 11. na sletu kadeta, dok se 2. i 3. ekipa natjeèe u I. Meðimurskoj riboliovnoj ligi.

ŠRD Som može se pohvaliti da u svojim redovima ima dva reprezentativca Hrvatske i to: Mihaela Horvata koji je do sada bio èlan hrvatske Juniorske reprezentacije i Nikola Filipašiæ koji je izborio ulazak u kadetsku reprezentaciju i sudjelovat æe na svjetskom prvenstvu u Portugalu.


U prošloj godini izvršeno je poribljavanje voda Žužièka i Šudergraba i to u poloviènom omjeru Šarana 339 kg i Linjaka 64 kg dok je u šudergrabu pušteno još 23 kg Smuða. Ostao je još dug od 100 kg Divera koji æe se ove godine pustiti u proljeæe.


Nakon toga slijedilo je razriješenje èlanova upravnog odbora te imenovanje novih, te razrješenje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, domara, te imenovanje novih.


Tako je za novog predsjednika izabran Željko Saboliæ, za dopredsjednika Ðuro Golubiæ , za tajnicu Ðurða Horvat, blaganik æe bit Antun Novak a domar Anðelko Radmaniæ.


Tri su nova èlana upravnog odbora koji sada broji 21 èlan i to:Vanja Radmaniæ, Antun Srša i Ðurða Horvat dok je Stjepan Vlašiæ na svoj zahtjev razrješen te funkcije.

U nastavku skupštine podnesen je prijedlog programa rada za 2006. godinu koji je i ove godine isti: organiziranje i sudjelovanje na natjecanjima, organizacija male škole ribolova, te završetak dogradnje Ribièkog doma.


U nastavku skupštine iznesen je prijedlog financijskog plana.


Slijedila je diskusija po izvješèima i rijeè gostiju uz dodijelu zahvalnica i prigodan domjenak.


Skupštini su osim èlanova bili nazoèni naèelnik Kotoribe Zoran Radmaniæ, predstavnici kotoripskih udruga te predstavnici ribolovnih društava iz Republike Maðarske
.


Back to content | Back to main menu