Poruka predsjednika društva - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Poruka predsjednika društva

Sport > Športsko ribolovno društvo Som

GOVOR PREDSJEDNIKA DRUŠTA

Ovaj krajolik uz rijeku Muru, sa njezinim rukavcima i stajaæim vodama, možda je bio jedan od poticaja da se u Kotoribi davne 1952. godine, osnuje športsko ribolovno društvo.

Sigurno je, da je u tom vremenu društvo imalo svoje uspone i padove, ali je uvijek prioritet društva bio; zaštita voda i okoliša, razvijanje športskog ribolova, omasovljenje èlanstva, te suradnja sa ostalim udrugama u Opèini a i šire.

U okviru društva djeluju razlièite komisije, a posebno želim istaknuti, natjecateljski pogon, zbog kojeg je ime društva i Kotoribe poznato diljem Hrvatske.

Osim športskih aktivnosti društvo sudjeluje u kulturnom i vjerskom životu mjesta. Njegujemo odliènu suradnju sa Opæinom Kotoriba, te svim udrugama koji u njoj djeluju.

Dugogodišnja i nezaboravna suradnja naših èlanova svakako je bila sa RS Janko Gredelj iz Zagreba za koju nas vežu nezaboravne uspomene.

Današnja suradnja temelji se na susretima sa Pomurskim hrvatima iz Murakerestura i Mlinaraca susjedne nam Republike Maðarske.

Ovim biltenom trudili smo se obuhvatiti naše èlanove, simpatizere, sponzore i udruge, kojima želimo zahvaliti na dosadašnjoj pomoèi i buduæoj suradnji.

Takoðer molim za razumijevanje sve one koje možda nismo ovdje spomenuti a sigurno zaslužuju pozornost.
Vrhunac našeg postojanja i djelokruga rada svakako je ovaj veliki jubilej, sveèana proslava 50-te obljetnice našeg društva, kojeg obilježavamo ove godine.

Najsrdaènije zahvaljujem svima onima koji su se ukljuèili u izradu ovog biltena i na pomoèi oko organizacije same proslave.

Bistro !

Ðuro Golubiæ

Back to content | Back to main menu