Povijest Kotoripskog vjesnika - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Povijest Kotoripskog vjesnika

Kultura > KOTORIPSKI VJESNIK

"KOTORIPSKI VJESNIK"

"Kotoripski vjesnik" danas je - slobodno možemo reći - znano i spominjano Glasilo, kojim se informiraju Kotoripčani diljem Hrvatske i gotovo na svim kontinentima. Svoje korijene imao je u redovima ondašnje Organizacije SSO (Savez socijalističke omladine).
Grupa nadobudnih omladinaca smatrala je prije dvadesetak godina da javnost Kotoribe treba pravovaljano i pravovremeno izvješćivati o nekim djelatnostima koje se provode u Kotoribi.
Okupili su se oni oko Sekcije za informiranje pri OOSSO Kotoribe i oformili su glasilo pod nazivom "Kotoripski vjesnik".

O čemu su pisali i tko je uređivao Glasilo?

Mladi su se tada obratili javnosti ovim riječima:
"Dragi čitaoci!
Molimo Vas da opravdate naše zakašnjenje u iznalaženju ranije najavljivanih brojeva..."

Razlozi njihovih kašnjenja bili su opravdani, a ipak, iako sa zakašnjenje, bili su svrhoviti.
Na uređivanju "Kotoripskog vjesnika" tada su započeli raditi: Duško Jauk, (glavni i odgovorni urednik), Zoran Radmanić, Snježana Ružić, Jasminka Somi, Smiljana Kovač, Danica Plačko, Miroslav Kedmenec, Violeta Valpatić, Bojana Kostanjević, Marijan Kovač, Josip Kanižaj, Ljiljana Lisjak i Mladen Trstoglavec. U lektoriranju Glasila pomoć im je pružala njihova učiteljica Anica Jauk.

Glasilo je izlazilo tri godine i tada se njegov rad "gasi". Bio je to poticaj starijima da se iz "informativnog mrtvila" otvore javnosti. Na poticaj ondašnje MZ Kotoriba, a u sklopu Sekcije za informiranje pri MK SSRN Kotoribe, nanovo je 1987. godine pokrenuto izlaženje "Kotoripskog vjesnika". Ovog puta su ga uređivali stariji. Intencija mu je bila ista, pravovremeno i pravovaljano informirati javnost Kotoribe o novinama koje se u toj sredini zbivaju. Smatralo se da svaki tako informirani mještanin može i mora biti zadovoljan onim što se radi u sredini njegovog življenja.

Tko su bili prvi pokretači "drugog" mjesnog glasila?

Glavni i odgovorni urednik bio je Antun Fundak (pokojni), urednik je bio Mladen Grubić. Članovi Redakcije su stalno bili, kao grafički urednik Zlatko Sabol i kao lektorica Anica Jauk. U sastavu i kreaciji "Kotoripskog vjesnika" potom su sudjelovali Franjo Zvošec,  Marijan Rusak, Marijan Kovač, Željko Setnik inž. Ivan Rusak, prof. Snježana Vračić (Matoš).

Bilo je ovdje i niz suradnika, onih koji su željeli i htjeli pridonijeti informiranju Kotoripčana na način kako to zaslužuju.

U početku,  urednik "Kotoripskog vjesnika" je bio Mladen Grubić, no ovdje moramo neizostavno spomenuti ime prof. Ivanke Virgej koja je Glasilo uređivala više od tri godine, koja je u mnogome zaslužna što je ono doprlo do svakog Kotoripčana ma gdje se on nalazio.

Mladen Grubić je do
poèetka 90-tih uredio prvih 16 brojeva a tu su kronološki poredano radili: Ivanka Virgej, prof. Snježana Matoš, prof. , Alen Fuš i danas Izabela Balog.

Valja spomenuti da u jedno vrijeme glasilo nije imalo urednika jer se radilo timski, te da je Mladen Grubić još u dva navrata, toènije od 34.-46. broja te od 60.-64. broja bio na èelu Uredništva i da je ureðivanje 65. broja prepustio Alenu Fušu koji taj posao obavljao do 81 broja .

Imena Marijana Rusaka , Alojza Sabola i Anice Jauk posebno su vezana uz "Kotoripski vjesnik". Razlog je što je gospodin Rusak njegov "vršnjak" i što ga je gospodin Sabol 75 puta grafièki uredio na naèin daleko od današnje suvremene informatièke opremljenosti, dok gospoða Jauk dvadesetak godina brinula o jeziènoj ispravnosti svakog priloga.

U
vrijeme kada smo s naseljima Sv. Marijom i D. Mihaljevcem èinili Opæinu Kotoriba, svetomarska uèiteljica Nada Mance bila je spona s tim sredinama i našim novinama koje su bile rado viðene i u njihovim domovima.

Š
est godina vjesnik je ureðivao Alen Fuš. On je tu dužnost obavljao od 2003.pa do 2009. godine.
Lektoriranje Glasila do 2010. godine obavljala je Anica Jauk.


Danas Kotoripski vjesnik ureðuju Izabela Balog, kao glavna i odgovorna urednica, Marijan Rusak, Bernarda Habuš, Dobriša Habuš kao grafički urednik, Alen Fuš,Janja Trstenjak kao lektor i Mladen Grubiæ.

"Kotoripski vjesnik" danas se tiska u preko 1300 primjeraka, izlazi tri puta godišnje, a šalje se svakom zainteresiranom Kotoripčanu diljem svijeta.


Ovdje valja spomenuti da je od  36 broja "Kotoripski vjesnik" prerastao u Inormativno glasilo Općine Kotoriba.
Kotoripski vjesnik informativno je opæinsko glasilo koje, kao takvo, najdulje izlazi u Meðimurju.

Pokrenuto je 1986. godine i od tada dostupno je svakom domaćinstvu besplatno jer se troškovi njegovog tiskanja podmiruju iz općinskog proračuna i dijelom sponzorstvom (dragovoljnim prilozima) ljudi koji ovu "vezu" s Kotoribom dobivaju u zemljama svoga prebivališta.
Mnogi bi se riječi moglo utrošiti na ove, moramo ih još uvijek nazvati, početničke pokušaje na informiranju pučanstva općine Kotoribe i ponosni smo što smo jedni od rijetkih u Županiji međimurskoj koji na ovakav vid izvješćujemo i informiramo pučanstvo. (m.g. i d.h.)


Back to content | Back to main menu