Priznanja i zahvalnice članovima - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Priznanja i zahvalnice članovima

Sport > Športsko ribolovno društvo Som

PRIZNANJA I ZAHVALNICE ÈLANOVIMA
Povodom 50-te obljetnice društva upravni odbor donio je odluku o dodjeli priznanja i zahvalnica sljedeæim èlanovima:


PRIZNANJA ZA DUGOGODIŠNJE ÈLANSTVO I RAD U DRUŠTVU:
Fundak Ignac,Horvat Mirko,Dominiæ Josip,,Horvat Filip,Horvat Ljudevit,Fuš Ladislav,Markan Ivan,Marðetko Zvonko,Tilošanec Ivan

PRIZNANJA ZA DUGOPGODIŠNJI AKTIVAN RAD U DRUŠTVU:
Dolenèiæ Dragutin,Dravec Stjepan,Zvošec Andrija,Brkljaèiæ Zvonimir,Svrta Josip,Škoda Mladen,Pogorelec Dragutin,Siladi Ivan,Lukša Stjepan,Matan Zlatko,Mikulan Tomislav,Somi Marijan,Nað Ignac,Rajher Franjo,Bradaè Ivica,,Novak Franjo,Horvat Zvonko,Lukša Josip,Talaš Zlatko,Ujlaki Antun,Gadanec Josip,Horvat Ivica,Saboliæ Željko,Vuk Darko,Novak Antun,Škoda Branko

PRIZNANJA ZA DUGOGODIŠNJI AKTIVAN RAD i UNAPREÐENJE SPORTA U DRUŠTVU:
Golubiæ Ðuro,Marðetko Josip,Horvat Alojz,Horvat Dragutin,Dravec Zvonimir,Strbad Dragutin,Tkalèec Siniša,Maltar Nevenka,Horvat ,Ðurða,Ostrognaj Vera

PRIZNANJE ZA UNAPREÐENJE SPORTA:
Dolenec Željko i Filipašiæ Drago

ZAHVALNICA ZA VIŠEGODIŠNJU SURADNJU:
KUD "Kotoriba",DVD "Kotoriba",LD "Jarebica",,Zajednica Športsko Ribolovnih Udruga Meðimurja,Turistièka zajednica Kotoriba,RD "Mlinarci",RD "Murakerestur",KK "Kotoriba","Meðimurska lastavica" Donja Dubrava,"UHVIDR-a" Kotoriba,"KLA NADA" Kotoriba,ŠRD "Glavatica" Prelog,ŠRD "Varaždin" Varaždin,ŠRD "Azzurro" Varaždin,ŠRD "Trnje-Jagi" Zagreb,Grubiæ Mladen - novinar

ZAHVALNICA ZA VIŠEGODIŠNJE SPONZORSTVO:
Opæina Kotoriba,"Meðimurjeplet - Mura" d.d Kotoriba,"Muraplast" d.o.o Kotoriba,"Meplast" d.d Kotoriba,"Tvornica èarapa" d.d Èakovec,"Betra" d.o.o - Dravec trgovina Kotoriba,"Mesarski pogon Caroviæ" Kotoriba,"Merkur osiguranje" dd Zagreb,,"Monel" d.o.o Kotoriba,"Radio Meðimurje" Kotoriba,"Alu bravarija" d.o.o Kotoriba,"Trgovina Ivica & Nadica" Kotoriba,"Royal transport" d.o.o ,Gorièan granica,"Elkos" d.o.o Kotoriba,"Novi Feromont" d.oo Donji Kraljevec,"Juni-Form" d.o.o Donji Kraljevec,"Grijanja Kos" d.o.o Kotoriba

ZAHVALNICE ZA OSOBNO SPONZORSTVO:
vlè. Horvat Blaž,dipl.oec Hederiæ Miljenko,Ludaš Zlatko,Ujlaki Ivica,Golubiæ Marija,Fuš Ladislav,Radmaniæ Zoran,Novak Biserka,Èižmešija Robert,Dolenec Josip,Matulic Zlatan,Matjanec Dragutin,Gadanec Stanko
Zahvaljujemo i svim ljudima dobre volje koji su svojim prilozima pomogli u radu društva.:
Kovaè Florijan,Tkalèec Ivanka,Milovanoviæ Ivan,Golubiæ Ignac,Trstenjak Ladislav,Hrašèanec Slavko,Škoda Branko,Novak Josip

Back to content | Back to main menu