PROCEDURA OD ZAPRIMANJA DO PLAĆANJA RAČUNA - Kotoriba

Go to content

Main menu:

PROCEDURA OD ZAPRIMANJA DO PLAĆANJA RAČUNA

Općinska uprava > Fiskalna odgovornost


  
Na temelju članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 10/09.), a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 78/11),  Općinski načelnik Općine Kotoriba dana 29. lipnja 2012. godine, donio je

PROCEDURU od zaprimanja do plaćanja računa
  


Back to content | Back to main menu