PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA - Kotoriba

Go to content

Main menu:

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Općinska uprava > Fiskalna odgovornostNa temelju članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 10/09.), a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 78/11),  Općinski načelnik Općine Kotoriba dana 29 . lipnja.2012. godine, donio je

PROCEDURU stvaranja ugovornih obveza

Back to content | Back to main menu