Programi - Općina Kotoriba - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Programi - Općina Kotoriba

Općinska uprava > Dokumenti > Programi - OV Kotoribe

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJAOPĆINA  KOTORIBA


PROGRAMIPlan razvojnih programa
- Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2014. godinu  

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2014. godinu

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o športu (“Narodne novine”, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Kotoriba za 2014. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 10/09.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na  5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Kotoriba za 2014. godinu
Na temelju članka 29. Statuta općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 3/1I3), a u skladu s člankom 22. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 33/12), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je SOCIJALNI PROGRAM Općine Kotoriba za 2014. godinu


...

Back to content | Back to main menu