ŠRD SOM - Kotoriba

Go to content

Main menu:

ŠRD SOM

Sport > Športsko ribolovno društvo Som

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “ SOM “KOTORIBA

_________________________________________________________________________________________
ZAPISNIK
sa sjednice godišnje skupštine ŠRD „ SOM“ Kotoriba održane u subotu 25. siječnja 2014. godine u Ribičkom domu društva, Sajmišna bb, Kotoriba, s početkom u 17,00 sati.
Predsjednik ŠRD „ SOMA“ Ivica Horvat je otvorio godišnju skupštinu, pozdravio sve prisutne te predložio slijedeći dnevni red:
1. Otvaranje izborne godišnje skupštine
2. Biranje radnog predsjedništva
3. Podnošenje izvješća :
4. Razriješenje članova uprvnog odbora, članova nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika
5. Imenovanje novih članova upravnog odbora
6. Imenovanje članova nadzornog odbora
7. Imenovanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika , blagajnika, osoba ovlaštenih za zastupanje te promjena sjedišta udruge
8. Prijedlog programa rada za 2014. godinu
9. Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu
10. Diskusija po izvješćima
11. Riječ gostiju
12. Razno
13. Prigodan domijenak

Skupština je jednoglasno usvojila dnevni red.

Ad 2) U radno predsjedništvo su izabrani Željko Sabolić- predsjedavajući, Ivica Horvat – član, Dražen Kos – zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika Dragutin Horvat i Josip Dolenec.

Ad 3) Izvješče predsjednika o radu društva podnio je predsjednik Ivica Horvat, blagajničko izvješće blagajnik Ivica Jakupak, izvješće nadzornog odbora predsjednik istog Stanislav Sović, izvješće natjecateljske komisije Drago Filipašić i izvješće komisije za poribljavanje Dražen Kos.
Sva izvješća su prilog ovog zapisnika.

Ad 4) Razriješen je cijeli upravni odbor, nadzorni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik.

Ad 5) Za nove članove upravnog odbora imenovani su:

1.Ivica Jakupak
2. Zoran Lipić
3. Drago Filipašić
4. Oliver Pogorelec
5. Vanja Radmanić
6. Željko Sabolić
7. Zvonko Brkljačić
8. Stanislav Sović
9. Darko Vuk
10. Robert Kanižaj
11. Dražen Kos
12.Ivica Horvat
13. Josip Dolenec
14. Dragutin Horvat
15. Dragutin Strbad
16. Josip Svrta
17. Drago Pogorelec
18. Antun Novak
19. Alojz Horvat
20. Mihael Horvat
21. Zlatko Talaš
22. Zvonko Dravec
23. Nikola Filipašić

Skupština je jednoglasno potvrdila imenovanje članova upravnog odbora.

Ad 6) Za nove članove nadzornog odbora imenuju se:
Damir Sučić – predsjednik, Mladen Golub – član i Anđelko Radmanić – član
Skupština je jednoglasno potvrdila imenovanje članova nadzornog odbora.

Ad 7) Za predsjednika je predložen Ivica Jakupak, za dopredsjednika Oliver Pogorelec, tajnika Vanja Radmanić, blagajnika Zoran Lipić.Za osobe ovlaštene za zastupanje predloženi su Ivica Jakupak i Vanja Radmanić i novo sjedište udruge na adresi: Stjepana Radića 23, 40329 Kotoriba
Promjenu sjedišta udruge skupština je prihvatila jednoglasno.
Skupština je za svakog predloženog posebno glasala i jednoglasno usvojila sva imenovanja.

Ad 8) Prijedlog programa rada za 2014. godinu pročitao je novoizabrani predsjednik Ivica Jakupak. Program rada je usvojen jednoglasno i prilog je ovog zapisnika.

Ad 9) Prijedlog financijskog plana također je pročitao Ivica Jakupak. Financijaski plan je usvojen jednoglasno i prilog je ovog zapisnika.

Ad 10) Za diskusiju po izvješćima nije bilo prijavljenih članova skupštine pa se krenulo na usvajanje izvješća. Sva izvješća usvojena su jednoglasno.

Ad 11) Predstavnik općine zamjenik naćelnika Roberto Ujlaki je čestitao na sportskim uspjesima kluba te napomenuo da je sanacija krovišta ribičkog doma uvrštena u financijski plan općine. Nekoliko predstavnika ostalih udruga javilo se za riječ i pohvalilo rad društva.
Službeni dio sjednice završio je u 18,20 sati.

Ovjerovitelji zapisnika:
Dragutin Horvat
Josip Dolenec

Zapisničar:
Dražen Kos

Back to content | Back to main menu