Zapisnici OV Kotoribe - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Zapisnici OV Kotoribe

Općinska uprava > Dokumenti > OV Kotoribe

OPĆINA KOTORIBA
SAZVANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA

KLASA: 021-05/15-01/09
URBROJ: 2109/9-15-1
Kotoriba, 6. kolovoza 2015.

Na temelju članka 56. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13) SAZIVAM 15. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA za utorak, 11. kolovoza 2015. godine s početkom u 20:00 sati.
Sjednica će se održati u prostoriji Općine - vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kotoriba na dan 30.06.2015. godine s Polugodišnjem izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Kotoriba za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine
2.POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Kotoriba za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
3.PRIJEDLOG Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kotoriba.


U prilogu poziva dostavljam Vam Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća te materijale za sve točke dnevnog reda.

Molim za odaziv.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Zoran Radmanić, v.r.


OSIM ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA NA SJEDNICU POZIVAM:
1.Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
2.Vijećnike Skupštine Međimurske županije iz Kotoribe,
3.Predstavnike sredstava javnog priopćavanja.
OPĆINA  KOTORIBA
ZAPISNICI SA SJEDNICA OV KOTORIBE
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA ,
održane 25. studenog 2014. godine u  prostoriji Općine - vijećnici.


IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 9. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA ,
održane 25. kolovoza 2014. godine u  prostoriji Općine - vijećnici.IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 8. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA ,
održane 16. lipnja 2014. godine u  prostoriji Općine - vijećnici.
Back to content | Back to main menu