Župni dvor - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Župni dvor

Kotoriba > Župa Kotoriba

Župni dvor

Župa Kotoriba, koja je 25. studenoga 1789. nastala odvajanjem od dotadašnje župe Donji Vidovec, nije imala župni dvor.
Prvi župnik Ladislav Bukovce (1789-1790.) morao se nastaniti u općinskoj kući. Taj privremeni smještaj kotoripskih župnika u općinskoj kući trajao je sve do 1803, kada je, najviše zaslugom trgovišne općine Kotoriba, sagrađen novi župni dvor, zidana zgrada katnica.
Kanonski vizitator spominje godine 1822, da je "župni dvor, iako je bio sagrađen prije 9 godina" dobro održavan od župljana. Prema tomu, novi župni dvor izgrađen je godine 1813. za vrijeme župnika Pavla Rusana (1806- 1831.).30 U općinskoj kući boravilo je pet kotoripskih župnika: Ladislav Bukovec (1789.) , Ivan Lucry (1790- 1791.), Ivan Mateković(H9l - 1802.), Franjo Dvorski(1802), Ladislav Hranjeci Pavao Rusan.

Kanonski vizitator spominje godine 1841. da je župni dvor građen od solidnog materijala, ali da krovište i strop valja popraviti. Župnik Mihael Prusač i kapelan Mihael Legin stanuju na katu, a njihova družina u prizemlju župnog dvora. Zgrada je godine 1813. bila podignuta sredstvima Vjerozakonske zaklade, ali u manjoj mjeri, dok je najviše sredstava dala "communitas oppidi Kottry sola" (kotoripska općina sama) i da ona to radi "ex amore erga sous paroches" (iz ljubavi prema svojim župnicima).
To gotovo dirljivo izvješće svjedoči ne samo o brizi općine o sakralnim objektima na svom području, već i o velikoj ljubavi i civilnih vlasti župljana Kotoribe prema svojim svećenicima.

čini se da je župni dvor, osim krovišta, bio vrlo solidno izgrađen, jer na podatak o njegovu popravku nailazimo tek godine 1903. Sljedeće godine, za župnika Ljudevita Lisjaka (1900 - 1909-), cijeli je župni dvor bio ograđen.Stari župni dvor održao se sve do danas, ali ga je velika poplava godine 1965. učinila neprikladnim za stanovanje. Zbog toga je bio napušten, a kraj njega se počeo 17. kolovoza 1970. graditi novi župni dvor, koji je dovršen 1975, za župnikovanja Ignacija Zadravca.

Back to content | Back to main menu