Župnici, Kapelani - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Župnici, Kapelani

Kotoriba > Župa Kotoriba

Župnici, župni ravnatelji i kapelani

Prvi župnik novoosnovane župe u Kotoribi postao je Ladislav Bukovec, star 34 godine. Nije nam poznato njegovo rodno mjesto, ali je teologiju studirao u Beèu, a za sveæenika je bio zareðen godine 1778. Na župi je ostao vrlo kratko (28. XI. 1789- do 25. VII. 1790). Iz Kotoribe je otišao za župnika u Sv. Martin na Muri.


Njegov nasljednik je postao Matija Lucry, koji je upravitelj župe bio samo godinu dana (21. I. 1790. do 21. I. 1791.)- On je bio bivši pavlin, najvjerojatnije iz samostana Sv. Jelena kraj Èakovca, koji je red 12. sijeènja 1782. ukinuo car Josip II.
Iznenaðuje tako brzi odlazak mladih sveæenika sa župe, koja se mogla pohvaliti da ima prekrasnu crkvu i dobre vjernike, posebice darežljivu opæinu. Meðutim, moguæe nezadovoljstvo župnièkim mjestom u Kotoribi bilo je sasvim opravdano. Ponajprije, sve novoosnovane župe u zagrebaèkoj biskupiji (a njih je bilo 100), bile su zapravo vrlo siromašne. Dosadašnji kolator meðimurskih župa grof Festetiæ ostao je patronom starih župa, dok je materijalnu skrb o novim župama imala Vjerozakonska zaklada, koja se nije previše brinula o velikim potrebama novih župa.


Vjernici, pa i opæine, iako u najboljoj volji, nisu ipak mogle namaknuti sva potrebna sredstva za održavanje crkvenih objekata i za uzdržavanje župnika. Da bi otupila nezadovoljstvo župnika èije su župe bile dismembrirane, crkvene su i graðanske vlasti dopustile da župnici stare župe ubiru lukno i štolarinu i u novim župama koje su nastale odvajanjem od njihovih župa. Osim toga, mnoge nove župe nisu imale ni župne dvorove, kao što je to bilo i u Kotoribi, pa su župnici novih župa bili degradirani na status obiènog opæinskog podstanara.
Prvi župnik Kotoribe Ladislav Bukovce mogao je prije dolaska na župu biti dvorski kapelan, pa je, prema tomu, došao na župu preporukom grofa Althana. Naime, prema jednom dokumentu iz godine 1790. doznajemo da je kotoripski župnik Bukovec zatražio župu Pomor je (Sv. Martin na Muri), a da je na preporuku grofice Julijane Althan na njegovo mjesto odreðen Matija Lucry.
Iz tog istog izvora doznajemo da Ivan Matekoviæ, kapelan u Belici, traži beneficij bez natjeèaja, a buduæi da je Ivan Matekoviæ 21. sijeènja 1791. postao župnik u Kotoribi, oèito je da mu je udovoljeno.
Ivan Matekoviæ rodio se u Visokom kod Kalnika, za sveæenika je zareðen godine 1773, a u Zagrebu je studirao filozofiju i moralno bogoslovlje. Orguljašku službu obavljao je Juraj Lehpamer, star 30 godina.
Zbog lakšeg snalaženja u dogaðajima koji su za župu Kotoriba znaèili život i u kojima su na poseban naèin sudjelovali njezini župnici, donosimo preglednu tablicu s popisom župnika, ravnatelja župe i kapelana.


Popis župnika, upravitelja župe i kapelana župe Kotoriba od godine 1789. do danas
1. Ladislav Bukovce (29. XI. 1789 -25. VII. 1790)
2. Matija Lucrv, upravitelj (21. I. 1790 -21. I. 1791)
3. Ivan Matekoviæ (21. I. 1791 -6. IV. 1802)
4. Franjo Dvorski, upravitelj (6. IV. 1802 - 14. VIII. 1802)
5. Ladislav Hranjec (14. VIII. 1802 -6. III. 1806)
6. Matija Kosednar, upravitelj (6. III. 1806 -21. IX. 1807)
7. Pavao Rusan (21. IX. 1806 -28. XI. 1831
8. Ivan Kiš, upravitelj (25. XII. 1831 -25. IV. 1832)
9. Mihalj Prusaè (25. IV. 1832-23. IX. 1848)
Mihael Legin, kapelan (1840)
10. Ivan Katanec (10. X. 1848-16. IV. 1863)
11. Alojz Kristanoviæ (16. IV. 1863-29. VIII. 1868)
12. O. Serafin Divljak OFM, upravitelj (2. IX. 1868-15. IV. 1869)
13. Grgur Kollay (15. IV. 1869-24. V. 1882)
14. Mato Èižmešija (24. V. 1882-16. I. 1885)
Mihael Kutnjak, kapelan (1884 - 1885)
15. Ljudevit Filipiæ, upravitelj (16. I. 1885-5. II. 1885)
16. Josip Šafran (5. II. 1885-15. II. 1887)
17. Ivan Vogrin (15. II. 1887-2. II. 1898)
Josip Gattinger, kapelan (7. IV. 1895 - 17. IX. 1895)
Fridrik Urlaub, kapelan (17. IX. 1895 - 13. X. 1897)
18. Mirko Kadija, kapelan i upravitelj (10. II. 1898-23. I. 1900)
19. Ljudevit Lisjak (23. I. 1900-24. IX. 1909)
20. Ignacije Lipnjak, upravitelj (6. X 1909-2. XI. 1909)
21. Juraj Lajtman (2. XI. 1909-2. XII. 1916)
22. Ferdinand Ehrenreich (3. XII. 1916-19VII. 1931)
23. Stjepan Malec (11. X. 1931-26. II. 1937)
Ivan Knez, župnik D. Dubrave i zamjenik župnika (26. II.- 16. III 1937)
24. Josip Baligaè (16. III. 1937-28. I. 1949)
Stjepan Kaniæ, kapelan (4. XI. 1948-1. V. 1949)
25. Alojzije Slavièek (1. V. 1949-25. VII. 1952)
26. Franjo Balog, župnik D. Vidovca i zamjenik župnika (1952. tri mjeseca)
26. Antun Herljeviæ (27. XI. 1952-24. VII 1955)


27. Ignacije Zadravec (5. VIII. 1955 - 19- XI. 1987)
2
8. Blaž Horvat (19- XII. 1987- 18.08.2002)
29. Ljuban Škraba (25.08.2002.-
31.01.2012.)
Marinko Prstec, župni vikar (10.07.2010. -30.06.2011.)
30. Marijan Horvat (02.02.2012. - 09.2014.)
31.
Marinko Prstec (2014. -   )


Back to content | Back to main menu